Groene daken in Amsterdam weer een stuk dich­terbij


17 februari 2011

Amsterdam past het welstandskader zodanig aan dat bij grootstedelijke projecten altijd toestemming zal worden verleend voor de aanleg van een groen dak. Dat besloot de gemeenteraad woensdagnacht unaniem bij het vaststellen van de Structuurvisie 2040.

Wie een groen dak wil aanleggen, moet hiervoor een vergunning aanvragen. De aanvraag wordt getoetst aan het welstandskader, waarin eisen zijn vastgelegd omtrent de esthetische en ruimtelijke kenmerken van gebouwen. In sommige gevallen verhinderen deze eisen de mogelijkheid tot het aanleggen van een groen dak. Volgens de Partij voor de Dieren zijn groene daken van een dusdanig groot belang voor het milieu van de stad dat welstandseisen de aanleg ervan niet in de weg mag zitten. Daarom diende de partij een motie in om het welstandskader op dit punt te versoepelen. Deze vond steun van alle partijen.

Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Groene daken zijn een verrijking voor de stad, zowel voor degenen die onder het dak wonen als voor de rest van de stad. De effecten voor het milieu zijn zo gunstig, dat een welstandskader geen belemmering mag vormen. Wij rekenen voor het verdere aanpassen van welstandskaders op stadsdeelniveau op het inzicht en de steun van de bestuurders van de stadsdelen.”

Beplanting op daken filtert fijnstof uit de lucht, vangt hemelwater op en draagt bij aan een prettig leefklimaat doordat de woning beter is geïsoleerd. Doordat minder gestookt en gekoeld hoeft te worden dan bij een regulier dak, wordt indirect ook de CO2-uitstoot teruggedrongen. Daarnaast zorgt een toename van de beplanting in een stad voor een grotere biodiversiteit

De PvdD diende de motie in samen met de PvdA en GroenLinks.

[plugin news default "groendaken"]

[plugin vragen gemeente "groendaken"]

[plugin moties gemeente "groendaken"]

Gerelateerd nieuws

Problemen met damherten eenvoudig te voorkomen

Damherten die plotseling de weg oversteken, geparkeerde auto’s in Zandvoort beschadigen of tuintjes en bloembollenvelden plun...

Lees verder

Structuurvisie Amsterdam 2040 vastgesteld: Amsterdam wordt diervriendelijker

In Amsterdam heeft de gemeenteraad woensdagnacht ingestemd met een aantal plannen van de Partij voor de Dieren die de hoofdst...

Lees verder