Stadsdeel Zuid verleent Circus Herman Renz vergunning


5 augustus 2011

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Dierenwelzijn Eric van der Burg (VVD) over de komst van Circus Herman Renz. De reden hiervoor is dat Circus Herman Renz in zijn shows wilde dieren gebruikt, zoals leeuwen en tijgers. De Partij voor de Dieren vindt dit onacceptabel. De gemeente Amsterdam geeft bovendien officieel de voorkeur aan circussen zonder wilde dieren.

Het circus deed een vergunningaanvraag bij Stadsdeel Zuid om in augustus en september een circus te kunnen houden. Deze werd begin augustus ook verleend. Vorig jaar nam de Amsterdamse gemeenteraad een door de Partij voor de Dieren ingediende motie aan die via een voorkeursbeleid moet verhinderen dat circussen met wilde dieren een vergunning krijgen om een circus te houden. De motie werd gesteund door PvdA, D66, GroenLinks, SP en Red Amsterdam.

De Partij voor de Dieren spant zich al langere tijd in om circussen met wilde dieren te weren. ‘Een circus dat wilde dieren gebruikt is gewoonweg niet meer van deze tijd’, aldus fractievoorzitter Johnas van Lammeren. Uit onderzoek van Wageningen UR in opdracht van het (toenmalige) ministerie van LNV (nu ELenI) blijkt dat het welzijn van dieren in circussen ernstig wordt aangetast. In Oostenrijk en recentlijk ook in Engeland is daarom al een nationaal verbod van kracht op circussen met wilde dieren.

Ook in Nederland gaan er meer en meer geluiden op dat wilde dieren niet in het circus thuis horen. Dat blijkt onder meer uit het samenwerkingsverband Wilde Dieren de Tent Uit. Helaas is de vergunning nu toch verleend aan Circus Herman Renz. De werkgroep van de Partij voor de Dieren Amsteradm is nog in afwachting van een antwoord van stadsdeel Zuid op haar bezwaarschrift. Ook wacht de Partij voor de Dieren nog op antwoorden van de wethouder op schriftelijke vragen over de komst van het circus.

Onderteken de petitie waarmee u de gemeenteraad en de landelijke overheid verzoekt om circussen met wilde dieren te weren.

Persbericht van 25 juli 2011

[plugin news default "circus"]

[plugin vragen null "circus"]

[plugin moties null "circus"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: gemeente moet beter informeren over bijen

Persbericht De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over bijenoverla...

Lees verder

Item over circus

Door het stellen van schriftelijke vragen over de komst van circus Herman Renz naar stadsdeel Zuid, is de fractie Amsterdam i...

Lees verder