Item over circus


23 augustus 2011

Door het stellen van schriftelijke vragen over de komst van circus Herman Renz naar stadsdeel Zuid, is de fractie Amsterdam in het nieuws gekomen. De Partij voor de Dieren vindt het gebruik van dieren in het circus onacceptabel. In het item gemaakt door Novum nieuws wordt dit goed verwoord door duo-raadslid Barbara van Genne.

In de Trouw van 19 augustus zei een verzorger dat "je kunt een dier niets leren zonder liefde”. Partij voor de Dieren is van mening dat de kunstjes die de dieren in het circus vertonen aleen onder dwang zijn aangeleerd met behulp van dieronvriendelijke methodes (reactie Tirza Elias op Trouw 23 augustus). Dit soort stress is niet goed voor dieren. Uit onderzoek van Wageningen UR in opdracht van het ministerie van LNV blijkt dat het welzijn van dieren in circussen ernstig wordt aangetast.

[plugin news default "circus"]

[plugin vragen null "circus"]

[plugin moties null "circus"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Stadsdeel Zuid verleent Circus Herman Renz vergunning

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Dierenwelzijn Eric van der Burg (VVD) ove...

Lees verder

Beeing Festival

Persbericht Op vier september is het zover: dan barst het Beeing Festival los bij Amsterdam Roest. Daarom nu alvast een upda...

Lees verder