Partij voor de Dieren: gemeente moet beter infor­meren over bijen


3 augustus 2011

Persbericht

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over bijenoverlast. Dit naar aanleiding van een voorval vorige week in Amsterdam Zuid, waarbij een zwerm bijen werd doodgespoten. Het gaat wereldwijd slecht met bijenvolken en de bijensterfte neemt toe. De Partij voor de Dieren vindt dat het belang van de bijen beter moet worden verwoord door de gemeente. Bijenoverlast kan diervriendelijk worden verholpen met behulp van een imkervereniging.

De Partij voor de Dieren zet zich al geruime tijd in voor bijen. Op landelijk niveau werkt ze aan een verbod op bestrijdingsmiddelen die met het verlies van bijen en andere bestuivers in verband worden gebracht. Op gemeentelijk niveau werd in Amsterdam al een succes behaald toen de motie BEE friendly werd aangenomen. Deze moties draagt de gemeente op om het belang van bijen te erkennen en rekening te houden met bijen bij de inrichting van de openbare ruimte.

Het doodspuiten van bijen in Amsterdam Zuid vindt de Partij voor de Dieren Amsterdam een ongelukkig voorval. “Dit had voorkomen kunnen worden wanneer de betrokkenen goed geïnformeerd zouden zijn. Er zijn immers afspraken gemaakt tussen de imkervereniging en de politie omtrent bijenoverlast. Wie last heeft van bijen, kan deze laten weghalen door een imker, zodat de bijen niet hoeven worden doodgemaakt. Wanneer burgers, verenigingen en ook gemeentelijke instanties goed op de hoogte zijn van het belang van bijen en weten hoe ze op een diervriendelijke manier met overlast om kunnen gaan, is dat een stap in de goede richting. Daarom vragen wij de wethouder nu vooral om zich in te zetten voor een goede informatievoorziening.” aldus Johnas van Lammeren (fractievoorzitter Partij voor de Dieren).

Telegraaf verslaat

[plugin news default "bijen"]

[plugin vragen null "bijen"]

[plugin initiatieven null "bijen"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Veel schriftelijke vragen van Johnas van Lammeren

In het Parool verschijnt traditiegetrouw ieder jaar een overzicht van raadsleden die de meeste schriftelijke vragen stellen. ...

Lees verder

Stadsdeel Zuid verleent Circus Herman Renz vergunning

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Dierenwelzijn Eric van der Burg (VVD) ove...

Lees verder