Spoed­debat biomas­sa­cen­trale Diemen


8 mei 2019

In Diemen zijn de plannen voor een biomassacentrale in een vergevorderd stadium. De duurzaamheid van biomassacentrales staat echter steeds meer ter discussie, op het gebied van uitstoot (luchtvervuiling) en de effecten van het gebruik van biomassa op de ecologie en biodiversiteit. Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad zijn bezig met het opzetten van een onderzoek naar biomassa. Hoogleraren Louise Vet (nummer 1 in de Duurzame 100) en Klaas van Egmond noemden de inzet op biomassa recent “een onbegrijpelijk dwaalspoor van het groenste kabinet”. Met biomassa gaan we juist meer in plaats van minder CO2 uitstoten.

Amsterdam is aan zet
Amsterdam is momenteel in gesprek met Nuon om een convenant te sluiten. Hiermee legitimeert Amsterdam de wenselijkheid van deze biomassacentrale. Echter blijkt nu dat op het moment dat het onderwerp in de gemeenteraad is behandeld een cruciaal stuk ontbrak: het negatieve advies van de stadsdeelcommissie Oost. Momenteel is de vergunning voor de centrale nog niet verleend. De verantwoordelijkheid voor de vergunningverlening ligt bij de provincie. Deze heeft dit gemandateerd aan de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De staat van de aarde vraagt om een andere aanpak
Deze week is het rapport van de VN uitgekomen over de invloed van de mens op de ecologie en biodiversiteit. Wij zullen anders met onze planeet om moeten gaan. De vergunning is momenteel nog niet verleend, maar is reeds in aanvraag. De Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeenteraad van Amsterdam een oordeel moet vormen en deze te kennen moet geven bij de provincie. Waarbij we ook het nu aan het licht gekomen advies van de stadsdeelcommissie Oost moeten betrekken.

De actualiteit is aangevraagd voor de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid op 23 mei 2019. De vergadering start om 9:00 uur in de Stopera, Amstel 1 (in de Raadzaal), Amsterdam.
Wilt u inspreken? Meld u zich dan 24 uur voorafgaande aan de vergadering aan bij de griffie.

Gerelateerd nieuws

Evenementenbeleid van dit festivalcollege moet snel van tafel

Amsterdammers genoten het Paasweekend van een paar vrije, zonnige dagen. Ook startte officieel het festivalseizoen. Festivalg...

Lees verder

Kunstenaars confronteren Nuon/Vattenfall met Art Action tegen Biomassacentrale

Morgenochtend - vrijdag 17 mei om 09.00 uur zal een kunstenaarsgroep de Art Action (1): ‘De Zeven Zonden van Biomassa’ ui...

Lees verder