Kunste­naars confron­teren Nuon/Vattenfall met Art Action tegen Biomas­sa­cen­trale


16 mei 2019

Morgenochtend - vrijdag 17 mei om 09.00 uur zal een kunstenaarsgroep de Art Action (1): ‘De Zeven Zonden van Biomassa’ uitvoeren voor het hoofdkantoor van NUON/ Vattenfall. Met de Art Action roepen Comité Schone Lucht (2), de Partij voor de Dieren Amsterdam en Fossielvrij Amsterdam Nuon op af te zien van de bouw van de biomassacentrale Diemen. Biomassa – het kappen en verbranden van bomen – is niet duurzaam. Tegelijkertijd zal de landelijke petitie tegen de biomassacentrale officieel gelanceerd worden. Voor het bijwonen van de Art Action is door de organisatie ook de COO van Nuon/ Vattenfall, Peter Smink (Chief Operational Officer COO) uitgenodigd.

Spoeddebat Biomassa
De vergunning voor de biomassacentrale in Diemen is nog niet verleend. De gemeente Amsterdam is aan zet. De gemeente is momenteel in gesprek met Nuon om een convenant te sluiten maar hiermee legitimeert Amsterdam, volgens de kunstenaars, de wenselijkheid van deze biomassacentrale.

Opgedoken document
Afgelopen week bleek bovendien dat op het moment dat het onderwerp in de gemeenteraad werd behandeld een fundamenteel document ontbrak: het negatieve advies van de stadsdeelcommissie Oost. Om deze reden heeft de Partij van de Dieren een spoeddebat aangevraagd.

De gemeenteraad van Amsterdam moet zich een oordeel vormen over de biomassacentrale en deze te kennen geven bij de provincie, waarbij ‘ook het nu aan het licht gekomen negatieve advies van de stadsdeelcommissie Oost moet worden betrokken’. De actualiteit is aangevraagd voor de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid op 23 mei 2019.

Achtergrond
Nederland heeft een Europese verplichting om in 2023 voor 14% duurzame energie op te wekken. De provincie Noord-Holland wil in 2050 een klimaatneutrale provincie zijn. Landelijk is er gekozen voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ in 2020 en Amsterdam moet ‘van het gas af’ in 2040. Om deze reden heeft Nuon/ Vattenfal aangekondigd de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen/ IJburg, te bouwen en zijn de plannen in een vergevorderd stadium. De geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales staat echter steeds meer ter discussie, op het gebied van uitstoot maar ook de verwoestende effecten hiervan voor de ecologie en biodiversiteit. Het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad heeft daarom aangekondigd onderzoek te doen naar biomassa. Enkele hoogleraren noemen de inzet op biomassa “een onbegrijpelijk dwaalspoor van het groenste kabinet”. De geplande biomassacentrale van NUON zal worden gestookt op houtpellets, samengeperste korrels hout. Het verbranden van hout geeft echter veel meer uitstoot dan het verbranden van aardgas en steenkool samen. Bij de verbranding van biomassa komen verschillende zeer schadelijke stoffen vrij zoals stikstofoxiden, koolmonoxide en fijnstof. Het RIVM heeft vorig jaar aangegeven dat verbranding van biomassa zelfs meer uitstoot geeft van fijnstof dan steenkool. Toch worden er nu vele biomassacentrales gebouwd in Nederland met subsidie van de overheid (SDE+). De biomassacentrale in Nuon krijgt 300 miljoen (per jaar) subsidie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Een Art Action is een live performance in de openbare ruimte bedoeld als interactievorm tussen beeld en omgeving vanuit maatschappij-kritisch perspectief door middel van een tijdelijk, autonoom kunstwerk. De Art Action werd in 2000 ontwikkeld door de kunstenaars Scorselo & Swart
2) Comité Schone lucht is in 2019 opgericht door Jildert Huitema en Fenna Swart

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor persinformatie:

Comité Schone Lucht: Comiteschonelucht@gmail.com en m. 06 26360460
Deze Art Action wordt georganiseerd door Comité Schone Lucht
Locatie Art Action: Amsterdam Bijlmer Arena Plein (zijde Amsterdamse Poort)

Gerelateerd nieuws

Spoeddebat biomassacentrale Diemen

In Diemen zijn de plannen voor een biomassacentrale in een vergevorderd stadium. De duurzaamheid van biomassacentrales staat ...

Lees verder

Niet in de haak: controle op hengelaars ontbreekt

Nog altijd staat Amsterdam het toe dat hengelaars voor de 'sport' vissen uit het water halen, zelfs met weerhaken. De gemee...

Lees verder