Snel­heids­ver­hoging A10 ten koste van gezondheid Amster­dammers is krank­zinnig


29 november 2013

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil dat de maximumsnelheid op de ring A10 direct teruggaat naar 80 km/uur. Dat laat fractievoorzitter Johnas van Lammeren weten in een reactie op de zitting die vandaag is gehouden in de rechtszaak van Milieudefensie tegen de snelheidsverhoging op de A10. ‘De A10 is niet alleen een snelweg maar ook onderdeel van een woonwijk. De luchtvervuiling is enorm toegenomen. Het is krankzinnig dat de gezondheid van Amsterdammers door VVD-minister Schultz op het spel wordt gezet voor enkele tientallen seconden reistijdwinst. Wij hopen dat de rechters in Amsterdam tot dezelfde conclusie komen als hun collega’s in Rotterdam, namelijk dat de snelheidsverhoging moet worden teruggedraaid.’

Roetbeleid, uitstootvrij varen en milieuzones
Als het aan de Partij voor de Dieren Amsterdam ligt, is het terugdraaien van de snelheidsverhoging niet de enige maatregel om de lucht schoner te maken. Zo vroeg de partij eerder al om roetbeleid. Roet is veel risicovoller voor de gezondheid dan andere fijnstofdeeltjes. Ook stelde de partij voor om een uitstootvrije zone op de Amsterdamse binnenwateren in te voeren en de milieuzone voor vrachtauto’s flink uit te breiden.

Johnas van Lammeren: ‘De Nederlandse luchtkwaliteit behoort tot de slechtste van heel Europa. Concrete metingen moeten daarom het uitgangspunt zijn van goed beleid, modellen van de minister volstaan niet. Laag geboortegewicht, ademhalingsaandoeningen, hart- en vaatziekten en voortijdige sterfte zijn het gevolg van vuile lucht. De overheid kan veel invloed uitoefenen op de gezondheid van, maar tot nu toe maakt ze het probleem alleen maar erger. En dat terwijl innovaties schoner vervoer steeds beter mogelijk maken. Ik vind het schrijnend dat andere politieke partijen de ernst van de zaak niet inzien. Onze voorstellen voor schonere lucht hebben het niet gehaald.’

Rechtszaak
Tijdens de rechtszaak vrijdag liet minister Schultz doorschemeren dat zij een maximumsnelheid van 100 km/uur aan wil houden omdat zij een eenduidige snelheid op de hele ring belangrijk vindt. 100 km/uur is volgens haar niet ingevoerd omdat het beter is, maar omdat het kán. Tijdens de zitting hield zij ook vast aan het idee dat de luchtkwaliteit niet slechter zou worden. De Partij voor de Dieren is van mening dat eenduidige snelheid op de ring ook kan worden bereikt wanneer op de gehele ring maximaal 80 km/uur wordt gereden. Het beleid van Schultz is gebaseerd op politieke voorkeur, die nooit zwaarder mag wegen dan een algemeen belang als volksgezondheid, en die zeker niet schadelijk mag zijn voor volksgezondheid.

Rotterdam
Vorige week won Milieudefensie een rechtszaak tegen de snelheidsverhoging op de A13 bij Overschie. De rechters oordeelden daar dat de gezondheid van omwonenden zwaarder weegt dan de tijdwinst van de automobilist.

Lees meer over wat de voorstellen van de Partij voor de Dieren voor schone lucht in ons dossier luchtkwaliteit

[plugin news default "lucht"]

[plugin vragen gemeente "lucht"]

[plugin moties gemeente "lucht"]

Gerelateerd nieuws

30 november bontactie op het Marie Heinekenplein

Aanstaande zaterdagmiddag 30 november vindt van 15:00 tot 18:00 uur op het Marie Heinekenplein een anti-bontactie plaats: Fur...

Lees verder

Motie olifantenpaadje. Overhandiging marsepeinen olifant aan wethouder

Johnas van Lammeren heeft vandaag in de bouwcommissie een marsepeinen olifant uitgereikt aan wethouder Maarten Van Poelgeest....

Lees verder