30 november bontactie op het Marie Heine­ken­plein


26 november 2013

Aanstaande zaterdagmiddag 30 november vindt van 15:00 tot 18:00 uur op het Marie Heinekenplein een anti-bontactie plaats: Fur Free Future! Deze actie is een initiatief van betrokken Amsterdammers en wordt gesteund door diverse organisaties. Natuurlijk kan de Partij voor de Dieren daarbij niet ontbreken, vooral omdat onze fractie ervoor zorgde dat Amsterdam recentelijk alle Amsterdamse winkeliers opriep om geen bont van pelsdieren meer te verkopen!

Het programma is als volgt:
- Om 15:00 zal iedereen zich verzamelen in Amsterdam bij het Marie Heinekenplein om het publiek te informeren middels tekst en beeldmateriaal. Er zal een spreker zijn die uitlegt over bont, en daarna zal Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam, vertellen over het Amsterdamse beleid ten aanzien van bont.
- Vanaf 16:30 verplaatst de demonstratie zich langs diverse winkels met bont in de buurt. Aan het eind zullen de demonstranten symbolisch lichtjes omhoog houden ter nagedachtenis aan de overleden slachtoffers van de bontindustrie.

De demonstratie is geïnitieerd door 269Life Netherlands met als woordvoerders Mirna Hartskeerl en Charlotte Simons. Het evenement wordt gesteund door: Stop Dierenleed Nederland, Respect voor Dieren, Een Dier Een Vriend, werkgroep Partij voor de Dieren Amsterdam en Bite Back.

Als je actief bent op Facebook, kan je je daar ook aanmelden voor het evenement en je Facebookvrienden ervoor uitnodigen.
(NB: Ook als je niet actief bent op Facebook, kan je via bovenstaande link meer informatie over het evenement lezen.)

Wil je je voorbereiden door alvast meer te lezen over bont? Kijk dan in ons bontdossier.

Hopelijk tot zaterdag!

[plugin news default "bont"]

[plugin vragen gemeente "bont"]

[plugin moties default "bont"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Artis beste optie voor opvang Amsterdamse zwerfreptielen

Reptielenopvang Zwanenburg dreigt eind dit jaar de deuren te sluiten. Dit betekent een zwaar verlies voor de jaarlijks circa ...

Lees verder

Snelheidsverhoging A10 ten koste van gezondheid Amsterdammers is krankzinnig

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil dat de maximumsnelheid op de ring A10 direct teruggaat naar 80 km/uur. Dat laat fracti...

Lees verder