Motie olifan­ten­paadje. Over­han­diging marse­peinen olifant aan wethouder


4 december 2013

Johnas van Lammeren heeft vandaag in de bouwcommissie een marsepeinen olifant uitgereikt aan wethouder Maarten Van Poelgeest. Dit heeft alles te maken met de motie ‘Olifantenpaadje’ welke eerder door de Partij voor de Dieren was ingediend. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft toegezegd een volwaardig fietspad aan te leggen in het Beatrixpark. Het is de verzilvering van de motie ‘Olifantenpaadje’ waarbij de veiligheid van fietsers bij de oversteek van de drukke Beethovenstraat sterk wordt vergroot. Kritische vragen door belangengroepen en de Partij voor de Dieren hebben samen met deze motie tot deze veilige oplossing geleid.

De Partij voor de Dieren blijft zich inzetten om onnodige bomenkap in het Beatrixpark te voorkomen. De wethouder kondigde tijdens het debat van vandaag aan dat hij in de raadsvergadering van 6 november een foutieve uitspraak heeft gedaan en trok de destijds gemaakte toezegging om niet vóór 2015 te kappen vandaag weer in. Dit tot onvrede van ons raadslid Johnas van Lammeren en meerdere belanghebbenden in de zaal. Wel gaf de wethouder aan de kap tot een minimum te willen beperken en het just-in-time principe te zullen hanteren bij de kap. De Bouwcommissie heeft van de wethouder toegezegd gekregen vóór de slotraad een overzicht te krijgen van de kapwerkzaamheden zoals die naar verwachting vanaf januari 2014 zullen gaan plaatsvinden. Verder reageerde de wethouder zeer positief op een voorstel van raadslid Van Lammeren om te onderzoeken of snorfietsen van het fietspad geweerd kunnen worden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Snelheidsverhoging A10 ten koste van gezondheid Amsterdammers is krankzinnig

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil dat de maximumsnelheid op de ring A10 direct teruggaat naar 80 km/uur. Dat laat fracti...

Lees verder

Ramp dreigt voor Amsterdamse zwerfreptielen: actie nodig!

Al jaren is de opvang van Amsterdamse zwerfreptielen een probleem. De Partij voor de Dieren heeft zich steeds ingespannen om ...

Lees verder