Resul­taten enquê­te­com­missie financiën gemeente Amsterdam


22 februari 2016

Vandaag heeft de enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 haar rapport gepresenteerd over de financiële functie van Amsterdam. Uit de resultaten blijkt dat zowel de raad, het college als het ambtenarenapparaat steken hebben laten vallen bij de gemeentelijke financiën. De gemeente heeft daardoor jaarlijks mogelijk tientallen miljoenen euro’s niet goed besteed.

Initiatiefnemers van de raadsenquête zijn Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren en Marijke Shahsavari van het CDA. In december 2014 is er besloten een onderzoek naar de financiën van de gemeente in te stellen. De enquête, het zwaarste instrument van de raad, is ingezet om de oorzaken van de problemen bij de financiële organisatie boven tafel te krijgen.

De onderzoekers van de enquêtecommissie doen 15 aanbevelingen om de financiën van de gemeente weer op orde te krijgen. Zo moet er een ‘zorgplicht’ ingesteld worden waarin verantwoordelijkheden van de financiële functie duidelijk zijn en moet er geïnvesteerd worden in de mensen die het werk van de financiële functie doen. Het rapport kan via deze link gedownload worden: https://www.amsterdam.nl/gemeente/gemeenteraad/instrumenten-raad/raadsonderzoek/raadsenquete-0/