Amsterdams verzet tegen ecocide


19 februari 2016

Bedrijven en overheden die op grote schaal ecocide plegen, ofwel het milieu vernietigen door bijvoorbeeld massale ontbossing of olielekkages te veroorzaken, komen daar ongestraft mee weg. De Partij voor de Dieren Amsterdam wil dat ecocide wordt erkend als misdaad die internationaal vervolgd kan worden. De partij heeft de gemeente Amsterdam in een initiatiefvoorstel gevraagd daarvoor te pleiten bij de regering.

“Hoewel de gevolgen steeds ernstiger zijn, gaan bedrijven en overheden wereldwijd ongestraft door met het vernietigen van ecosystemen. Vooral in kwetsbare gebieden hebben inwoners te kampen met grote problemen door bijvoorbeeld ontbossing, watervervuiling en oliewinning. Door ecocide als misdaad tegen de vrede te erkennen kan dit eindelijk aangepakt worden”, aldus Partij voor de Dieren voorman Johnas van Lammeren.

De wereldwijde beweging om ecocide strafbaar te stellen wordt steeds groter. Het aanbrengen van schade aan het milieu blijft onverminderd plaatsvinden en de leefbaarheid van de aarde voor toekomstige generaties is in het gedrang. De Nederlandse regering gaf vorig jaar te kennen nog steeds niet bereid te zijn om ecocide te erkennen als misdaad tegen de vrede. De gemeente Amsterdam moet als progressieve en duurzame hoofdstad haar verantwoordelijkheid nemen en hierover in gesprek gaan met de regering, zo vindt de Partij voor de Dieren Amsterdam.

Het toebrengen van ernstige schade aan het milieu is op dit moment alleen strafbaar in internationaal verband wanneer het plaatsvindt tijdens een gewapend internationaal conflict. Als ecocide wordt opgenomen als misdaad tegen de vrede in het Statuut van Rome kunnen ook landen en bedrijven die ecosystemen vernietigen aangepakt worden via het Internationaal Strafhof in Den Haag. Dit idee is niet nieuw: in het conceptvoorstel van het Statuut van Rome kwam ecocide wel voor, maar dit is in 1996 door aandringen van onder andere Nederland geschrapt. Sinds 2010 ligt er een uitgewerkt voorstel van advocaat Polly Higgins om ecocide toe te voegen aan het Statuut van Rome.

Lees het initiatiefvoorstel hier.

Gerelateerd nieuws

Amsterdam wil centrale chipregistratie

De Amsterdamse wethouder dierenwelzijn gaat bij het Rijk pleiten voor een centrale chipregistratie. De gemeente Amsterdam hee...

Lees verder

Resultaten enquêtecommissie financiën gemeente Amsterdam

Vandaag heeft de enquêtecommissie Financiële functie Amsterdam 2002 – 2014 haar rapport gepresenteerd over de financiële func...

Lees verder