Onte­rechte kap 470 bomen ADM-terrein


24 februari 2016

Vandaag dreigen er in Amsterdam onterecht 470 bomen gekapt te worden. Hoewel er een vergunning is verleend, is het onduidelijk of er wel een goede Flora- en fauna toets heeft plaatsgevonden.

Amsterdam heeft het beleid pas bomen te kappen als het echt nodig is; het zogenaamde ‘just in time’ beginsel. Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor het ADM-terrein, waardoor de grootschalige bomenkap niet nodig en onterecht is.

De Partij voor de Dieren heeft een verzoek tot handhaving van de Flora- en Faunawet gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast heeft raadslid Johnas van Lammeren de wethouder vandaag opgeroepen bezwaar te maken en actie te ondernemen nog voordat er gekapt gaat worden.