Rekening blijft liggen bij de parti­culier, ook in vaarnota 2.0


30 augustus 2013

Vandaag werd de nieuwe Nota Varen van de gemeente Amsterdam toegelicht aan de raadsleden. Tijdens het bespreken over de vergunningen en eisen voor varen op de grachten werd het wederom pijnlijk duidelijk, dat particulieren botenbezitter de dupe zullen zijn van de nieuwe maatregelen. Dit komt doordat de milieumaatregelen grotendeels bij de hen wordt neergelegd.

“Onbegrijpelijk”, aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter Partij voor de Dieren, “ zeker wij zijn voor een betere luchtkwaliteit en schoon vervoer, maar het is inefficiënt om de rekening alleen bij de particulier neer te leggen.” De particulier moet volgens de Nota in 2020 volledig elektrisch varen. Terwijl juist de veelvaarders, de grote reders met hun rondvaartboten, zorgen voor de meeste overlast en uitstoot. Deze branche mag nog jaren doorgaan en hoeven niet over op 100% uitstootvrij.

De Partij voor de Dieren had al voor de zomer een zienswijze en initiatiefvoorstel ingediend over de nieuwe Nota Varen. Hierin deed de Partij voor de Dieren een voorstel voor een milieuzone op het water. “Helaas is deze geheel niet meegenomen in de nieuwe Nota Varen. Terwijl juist zo’n zone de reders dwingt om snel over te gaan op 100% uitstootvrij.” aldus Johnas van Lammeren."

[plugin news default "milieuzone"]

[plugin vragen gemeente "milieuzone"]

[plugin moties gemeente "milieuzone"]

Gerelateerd nieuws

Eco-tour Amsterdam: raadsleden bezoeken faunapassages

Vandaag vond er een eco-tour plaats voor afgevaardigden van de gemeente Amsterdam. Ook de Partij voor de Dieren was hierbij a...

Lees verder

Damhertenkerkhof op de Dam

Amsterdam, 1 september 2013 – Vanochtend veranderde de Dam in een Damhertenkerkhof. Honderden houten kruizen trokken de aanda...

Lees verder