Eco-tour Amsterdam: raads­leden bezoeken faunap­as­sages


30 augustus 2013

Vandaag vond er een eco-tour plaats voor afgevaardigden van de gemeente Amsterdam. Ook de Partij voor de Dieren was hierbij aanwezig. De Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam organiseerde de eco-tour om aan te geven wat de stand van zaken is ten aanzien van het opheffen van ecologische knelpunten binnen de gemeente. Er werden in totaal 5 faunapassages bezocht, waaronder een Fauna uitstapplaats (FUP) aan het Amsterdam Rijnkanaal welke te water geraakte vossen en reeën helpt weer aan land te komen, een ecologische passage voor kikkers en egels aan de Rozenoordlaan en de Eekhoornbrug aan de Europaboulevard die eekhoorns en marters een veilige en hoge oversteek biedt.

Er wordt bij het opheffen van de knelpunten zoveel mogelijk meegelift met ruimtelijke ontwikkelingen zoals de aanpassing van wegen en kanalen. Hierdoor komen de kosten voor de aanleg van de faunapassages deels bij de initiatiefnemer van het project te liggen. Volgens de heer Timmermans van DRO wordt een deel van de faunapassages middels sporenonderzoek en video-opnamen gemonitord en worden vrijwel alle passages volop gebruikt door amfibieën en zoogdieren.

[plugin news default "ehs"]

[plugin vragen gemeente "ehs"]

[plugin moties gemeente "ehs"]

Wij staan voor: