Rechter fluit provincie terug: afschot damherten opge­schort


6 augustus 2012

Goed nieuws over de damherten in het gebied rond de Amsterdamse Waterleidingduinen en Zuid-Kennemerland. De provincie Noord-Holland had een ontheffing verleend om damherten die zich buiten de Waterleidingduinen bevinden (hun door de provincie aangewezen leefgebied), af te schieten. De bestuursrechter in Haarlem oordeelde echter dat het afschot niet mag plaatsvinden omdat onvoldoende maatregelen zijn getroffen door de provincie om aanrijdingen met en overlast door damherten te voorkomen.

Maatregelen die ongelukken en overlast aantoonbaar beperken zijn het plaatsen van wildroosters en rasters langs belangrijke wegen en bij akkers. De rechter concludeerde dat deze op belangrijke plaatsen ontbreken en vond het onduidelijk welke maatregelen zijn genomen om akkers tegen vraat te beschermen. De motivering om nu tot afschot over te gaan, was daarom voor de rechter onvoldoende. Pas wanneer duidelijk is dat diverse maatregelen onvoldoende helpen, mag een zwaar middel als afschieten worden ingezet. De rechtszaak is aangespannen door de Faunabescherming. De Partij voor de Dieren feliciteert de Faunabescherming met de uitspraak van de rechter.

De Partij voor de Dieren Amsterdam spant zich al langere tijd in tegen afschot. Onlangs stelde raadslid Johnas van Lammeren de wethouder nog vragen over de verleende ontheffing. Deze zijn nog niet beantwoord.

Zie hier de berichtgeving in diverse media:
Nu.nl
RTV Noord-Holland
Haarlems Dagblad

[plugin news default "damherten"]

[plugin vragen gemeente "damherten"]

[plugin moties gemeente "damherten"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Beleid rondom circussen met wilde dieren nog steeds niet geregeld

Al in 2010 is in de centrale stad Amsterdam een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om circussen met wilde dieren t...

Lees verder

Naar het circus? Kies een circus zonder (wilde) dieren!

De Partij voor de Dieren Amsterdam sluit zich aan bij de oproep van Dierenbescherming Amsterdam om niet naar circussen met wi...

Lees verder