Naar het circus? Kies een circus zonder (wilde) dieren!


13 augustus 2012

De Partij voor de Dieren Amsterdam sluit zich aan bij de oproep van Dierenbescherming Amsterdam om niet naar circussen met wilde dieren te gaan. Aanleiding is Circus Renz, dat deze maand in stadsdeel Zuid staat en in de show gebruik maakt van onder meer tijgers, leeuwen en ligers (kruising tussen leeuw en tijger). Het welzijn van wilde dieren kan in het circusleven niet worden geborgd vanwege de complexe fysieke en sociale behoeften van de dieren, de trainingen, kleine behuizing en lange transporten.

De Partij voor de Dieren Amsterdam maakt zich al sinds haar installatie in de Amsterdamse gemeenteraad hard voor een verbod op circussen met wilde dieren. Wanneer de gemeente en de stadsdelen zouden besluiten om een beperkt aantal malen per jaar een vergunning te verlenen aan een circus, en bij de vergunningverlening circussen zonder dieren voorrang te geven, kunnen circussen met wilde dieren worden geweerd.

De Partij voor de Dieren Amsterdam riep bij de vergunningverlening aan Circus Renz voor de huidige voorstellingenreeks burgers op om een petitie te tekenen. Dit leverde bijna 3000 handtekeningen op.

Wie toch graag naar een circus wil gaan, kan op de website van Wilde Dieren de Tent Uit een agenda vinden met circussen die geen (wilde) dieren gebruiken. In Haarlem, Heemstede, Bakkum en Katwijk zijn deze maand circussen zonder wilde dieren te bezoeken.

[plugin news default "circus"]

[plugin vragen null "circus"]

[plugin moties null "circus"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Rechter fluit provincie terug: afschot damherten opgeschort

Goed nieuws over de damherten in het gebied rond de Amsterdamse Waterleidingduinen en Zuid-Kennemerland. De provincie Noord-H...

Lees verder

Schone lucht door schoon goederenvervoer over water

De Partij voor de Dieren Amsterdam is verheugd over het experiment met schoon goederenvervoer dat momenteel plaatsvindt in Am...

Lees verder