Beleid rondom circussen met wilde dieren nog steeds niet geregeld


30 juli 2012

Al in 2010 is in de centrale stad Amsterdam een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om circussen met wilde dieren te weren. Maar vandaag de dag is er nog steeds onduidelijkheid wie deze motie moet uitvoeren.

In een item van At5 laat de wethouder weten dat de stadsdelen aan de beurt zijn, maar volgens de stadsdeelvoorzitter van stadsdeel West is het toch echt een taak voor de centrale stad. Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Johnas van Lammeren vindt dat het veel te lang duurt, zoals hij aan at5 laat weten: "ik vind het extreem jammer". Vandaag heeft hij vragen gesteld over het beleid rondom circussen.

[plugin news default "circus"]

[plugin vragen null "circus"]

[plugin moties null "circus"]