Raad wil maat­re­gelen zien voordat damherten worden afge­schoten


23 juni 2011

Gisteravond werd het lot van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen besloten door de gemeenteraad van Amsterdam. Nadat het college van burgemeester en wethouders zich achter het Faunabeheerplan had geschaard, was het aan de raadsleden om voor of tegen het plan te stemmen. Gisteren stemden PvdA (tegen verwachting in), VVD en CDA voor het plan.

Daarnaast stemde een meerderheid van de raadsleden voor een motie van de PvdA die het college oproept pas tot uitvoering van het Faunanbeheerplan (en dus afschot) over te gaan indien aan verscheidene voorwaarden wordt voldaan.

Een verdergaande motie werd ingediend door de Partij voor de Dieren maar haalde geen meerderheid. De motie was primair gericht op dierenwelzijn en het verbeteren van de verkeersveiligheid en riep op om de monitoring en evaluatie van de plaatsing van damhertwerende hekken aan de gemeenteraad voor te leggen, evenals de beslissing om in het uiterste geval tot afschot over te gaan. De motie haalde helaas met de stemmen van SP, Red Amsterdam, D66 en Groenlinks voor, geen meerderheid.

De motie van de PvdA draagt het college op om ten eerste het hekkenprogramma te voltooien, volgens afspraak. Ten tweede moeten de bestaande hekken effectief (damhertwerend) worden hersteld. Ten derde moet na plaatsing en herstel van de hekken een evaluatie plaatsvinden die objectief bekijkt of de overlast van damherten afkomstig uit de Amsterdamse Waterleidingduinen substantieel is afgenomen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, pas dan is de raad van Amsterdam bereid om over te gaan tot een duurzaam beheerbeleid. Dit betekent dat afschot alleen door professionele krachten onder regie van beheerders van Waternet mag plaatsvinden en alleen onder zwakke en zieke dieren. Tevens zal afschot niet opbrengstgedreven zijn.

“We betreuren het dat de meerderheid van de raad onder leiding van PvdA niet voor de meest diervriendelijke oplossing heeft gestemd. Uiteindelijk is wel voorkomen dat onnodig afschot de voorkeur krijgt. Dit is in het belang van de damherten, terwijl de belangen van de omwonenden ook gediend worden”, aldus Johnas van Lammeren.

Voor de gedeputeerde Jaap Bond van provincie Noord-Holland gaat het allemaal nog niet snel genoeg. Jaap Bond liet al weten dat hij verwacht dat het minstens 3 jaar gaat duren voordat aan de eisen van de gemeenteraad wordt voldaan. Hij wil echter dat het Faunabeheerplan meteen kan worden uitgevoerd. Gedepudeerde Bond denkt aan een aanwijzing. Rtvnh laat weten dat de provincie naar manieren zoekt om de damherten buiten de Amsterdamse Waterleidingduinen te bejagen. Het laatste woord over de damherten is dus nog niet gezegd.

Lees verslag van nu.nl

[plugin news default "damherten"]

[plugin vragen gemeente "damherten"]

[plugin moties gemeente "damherten"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Merendeel raadsleden voorlopig tegen afschot damherten

Afgelopen woensdag kwamen de raadsleden in een commissie bij een om te praten over het afschotplan van de damherten in de Ams...

Lees verder

PvdD wil steun van gemeente Amsterdam aan bewoners meest vervuilde straten

Persbericht Amsterdam - Het is slecht gesteld met de Amsterdamse luchtkwaliteit. In enkele straten in de hoofdstad w...

Lees verder