PvdD wil steun van gemeente Amsterdam aan bewoners meest vervuilde straten


27 juni 2011
Persbericht

Amsterdam - Het is slecht gesteld met de Amsterdamse luchtkwaliteit. In enkele straten in de hoofdstad worden de normen voor fijnstof en stikstofdioxiden ruimschoots overschreden. Dat is schadelijk voor de gezondheid, met name voor ouderen en kinderen. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente de bewoners van de meest vervuilde straten gaat helpen om hun binnenklimaat te beschermen tegen schadelijke stoffen.

In het onlangs gepubliceerde rapport 'Schone lucht voor Amsterdam' stelt de Rekenkamer dat de Amsterdam teveel focust op (het behalen van) normen en te weinig streeft naar het verbeteren van de luchtkwaliteit ten behoeve van de gezondheid van Amsterdammers. Bovendien is het onzeker of de normen echt gehaald zullen worden. Geschat wordt dat jaarlijks 1000 Amsterdammers vroegtijdig overlijden door slechte luchtkwaliteit.

De Partij voor de Dieren wil een daarom een pro-actieve aanpak introduceren in de stad, die sterk gericht is op de gezondheid van bewoners. De partij wil een subsidie beschikbaar stellen om bewoners van de meest vervuilde straten, zoals de Jan van Galenstraat, in staat te stellen om hun woningen bestand te maken tegen fijnstof en stikstofdioxiden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door woningen te voorzien van een ventilatiesysteem dat is voorzien van een speciaal hiervoor ontworpen filter.

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: “Onze visie is gericht op de lange termijn, maar waar huidig beleid tekort schiet, zien we het als een taak van de gemeente om bewoners mogelijkheden te bieden om zichzelf in hun eigen woonomgeving te beschermen tegen schadelijke stoffen uit de lucht. Vanwege de ernstige effecten van vervuilde lucht op de volksgezondheid is een subsidie wat ons betreft niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk.”

[plugin news default "lucht"]

[plugin vragen null "lucht"]

[plugin vragen null "lucht"]


Gerelateerd nieuws

Raad wil maatregelen zien voordat damherten worden afgeschoten

Gisteravond werd het lot van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen besloten door de gemeenteraad van Amsterdam. N...

Lees verder

Paardenopvang gered met nieuw onderkomen

Persbericht Stichting Paardenopvang Amsterdam Stichting Paardenopvang Amsterdam (SPA) is van de ondergang gered. Stadsdeel N...

Lees verder