Merendeel raads­leden voorlopig tegen afschot damherten


17 juni 2011

Afgelopen woensdag kwamen de raadsleden in een commissie bij een om te praten over het afschotplan van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De kaarten leken al voor de commissie geschud, aangezien de PvdA al in een persbericht had laten weten voorlopig tegen afschot te zijn.

De komst van acht insprekers waaronder de Dierenbescherming, de Faunabescherming, stichting Duinbehoud etc. liet zien hoe veel het onderwerp in de samenleving speelt. Allen spraken ze zich uit tegen het afschieten van damherten. Dit te samen met 1500 emails die afgelopen tijd zijn binnen gekomen, overtuigde de raadsleden dat afschot niet de manier is.

De wethouder had gehoopt dat de raadsleden een ja, mits zouden geven. Inmiddels is het duidelijk geworden dat het een Nee, tenzij is. Zij zal in overleg met gedeputeerde Jaap Bond gaan om te kijken of er compromis gesloten kan worden. Jaap Bond heeft aan het Parool laten weten niet te zullen wachten op de toestemming van Amsterdam voor het afschieten. De wethouder zal kijken of ze de voordracht inzake het damhertenbeheer nog aan de raad op 22 juni zal voorleggen.

[plugin news default "damherten"]

[plugin vragen null "damherten"]

[plugin moties null "damherten"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Damherten: de waanzin regeert

Het college van Amsterdam heeft ingestemd met het nieuwe faunabeheerplan voor damherten in het duingebied van Noord- en Zuid-...

Lees verder

Raad wil maatregelen zien voordat damherten worden afgeschoten

Gisteravond werd het lot van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen besloten door de gemeenteraad van Amsterdam. N...

Lees verder