Raad spreekt 28 augustus over Amsterdam Gentechvrij


20 augustus 2013

Op woensdag 28 augustus bespreekt de gemeenteraad een voorstel van de Partij voor de Dieren Amsterdam dat beoogt om van Amsterdam een gentechvrije zone te maken. Gentechvrij houdt in dat er geen genetisch gemanipuleerde gewassen (ggo’s) mogen worden geteeld. De Partij voor de Dieren is van mening dat het telen van ggo’s teveel risico’s oplevert voor mens, dier, milieu en natuur. Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam: ‘De wereld fungeert nu als een openluchtlaboratorium voor een experiment waarvan de afloop onbekend is. Aangetoond is dat ggo’s die resistent gemaakt zijn tegen het landbouwgif Roundup zorgen voor een sterke toename van gifgebruik. Ook brengen ggo’s de biodiversiteit in gevaar. Wij vinden daarom dat Amsterdam zich aan moet sluiten bij de duizenden gentechvrije zones die de EU nu telt.’ De partij heeft ook een petitie geopend die al door bijna 1000 mensen is ondertekend.

De Partij voor de Dieren verzet zich sterk tegen genetische manipulatie. Ze maakt zich sterk voor een gentechvrij Europa dat inzet op de ontwikkeling van biologische weerbare gewassen. Dat gentechvrije Europa lijkt verder uit zicht te raken nu een groot aantal ggo’s is voorgedragen voor toelating op de Europese akkers.

De Partij voor de Dieren benadrukt in het voorstel de risico’s van teelt van ggo’s voor mens, dier, milieu en natuur. Johnas van Lammeren: ‘De toelatingsprocedure van de EFSA (European Food Safety Authority) kijkt niet naar langetermijneffecten van ggo-teelt. Wij doen dat wel. Een aantal van de ggo's die zijn voorgedragen voor toelating zijn resistent gemaakt tegen Roundup (werkzame stof: glyfosaat). Dit landbouwgif is zeer schadelijk voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Onderzoek toont aan dat de teelt van deze glyfosaatresistente gewassen aanzienlijke stijgingen in gifgebruik met zich meebrengt. Ook brengen ggo’s de biodiversiteit in gevaar. Dat moeten we niet willen in Amsterdam.’

Omdat de teelt van ggo’s nog altijd omstreden is, hebben zich in de EU inmiddels enkele landen en duizenden lokale overheden gentechvrij verklaard.

Invloed uitoefenen
Het voorstel van de Partij voor de Dieren zal op 28 augustus worden besproken in de gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat. Insprekers kunnen zich hier aanmelden, tot 24 uur voorafgaand aan de vergadering. Zij krijgen dan de gelegenheid om hun standpunt over het onderwerp in 3 minuten vertellen aan de gemeenteraad. Wij nodigen een ieder die voor een gentechvrije zone is uit om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Daarnaast roepen wij een ieder op om de petitie te ondertekenen.

Summary in English:
Today the Party for the Animals presented a proposal to make Amsterdam a GMO-free zone. The party states that growing GMO's causes too many risks for humans, animals, the environment and nature. Johnas van Lammeren, chairman of the Amsterdam Party for the Animals: 'The world now functions like an open-air laboratory for an experiment of which we don't know how it's going to end. However we know that growing herbicide resistant GMO's is coupled with an increased use of poison. GMO's also threaten biodiversity. We therefore think Amsterdam should join the thousands of GMO-free regions in the European Union.'

The proposal will be discussed by the city council on August 28th. It is available in pdf in Dutch.

[plugin news default "gentech"]

[plugin initiatieven gemeente "gentech"]

Gerelateerd nieuws

Amsterdam Roundupvrij dankzij Partij voor de Dieren

Afgelopen jaren heeft de Partij voor de Dieren zich ingezet om Amsterdam gifvrij te krijgen. Vanavond zal blijken dat deze i...

Lees verder

Online actie voor damherten

(laatste update 28 augustus: petitie toegevoegd) Op 21 augustus werd het bericht naar buiten gebracht dat het college van bu...

Lees verder