Online actie voor damherten


21 augustus 2013

(laatste update 28 augustus: petitie toegevoegd)

Op 21 augustus werd het bericht naar buiten gebracht dat het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam in wil grijpen in de damhertenpopulatie van de Amsterdamse Waterleidingduinen door middel van afschot en eventuele verplaatsing van dieren naar een ander gebied. De Partij voor de Dieren Amsterdam zet zich ervoor in om deze herten te beschermen.

Cijfers tonen aan dat de populatie de laatste jaren stabiel is, dat er voldoende voedsel is, en dat overlast en verkeersincidenten dankzij het geplaatste hekwerk zijn afgenomen. De Partij voor de Dieren Amsterdam verzet zich daarom tegen het afschotplan. Lees uitgebreide achtergrondinformatie in ons online dossier.

Wij roepen iedereen op om raadsleden en het college te benaderen met het verzoek om natuur de ruimte te geven, af te zien van afschot en de damhertpopulatie met rust te laten via:
Petitie tegen afschot: zet je handtekening tegen afschot (website PiepVandaag)!
Facebook: laat een berichtje achter op de pagina van de gemeente Amsterdam
Twitter: @AmsterdamNL, #redhetdamhert
Website gemeente Amsterdam: hier kun je de gemeente een e-mail sturen
Mail de raadsleden die hierover gaan: zij moeten de uiteindelijke beslissing nemen!!!
Open brief aan gemeenteraad (raadsadres)

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Raad spreekt 28 augustus over Amsterdam Gentechvrij

Op woensdag 28 augustus bespreekt de gemeenteraad een voorstel van de Partij voor de Dieren Amsterdam dat beoogt om van Amste...

Lees verder

Afschieten damherten onnodig

Hoewel cijfers aantonen dat de damhertenpopulatie de afgelopen jaren stabiel is gebleven en overlast afneemt, wil het Amsterd...

Lees verder