PvdD wil ophel­dering over nieuw proef­dier­centrum


13 april 2018

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de plannen van de Vrije Universiteit om een nieuw proefdiercentrum te realiseren in Amsterdam. Dit centrum zou volgens de Universiteitskrant in 2022 gereed moeten zijn en het aantal dierproeven zou daarbij volgens de eerste berichtgeving gaan stijgen, omdat er meer dierproefonderzoekers aan het werk gaan.[1]

Nadat stichting Animal Rights aankondigde juridische acties te overwegen bracht de VU naar buiten dat er juist minder proefdieren gebruikt zullen worden[2], in tegenstelling tot eerdere berichtgeving uit de Universiteitskrant. De PvdD heeft om opheldering gevraagd en wil weten of de gemeente financieel bijdraagt aan dit plan.

Het realiseren van een nieuw proefdiercentrum lijkt strijdig met het nationale beleid. Eind 2016 werd het rapport ‘Transitie naar proefdiervrij onderzoek’ gepresenteerd, dat in opdracht van de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, de heer Van Dam, was opgesteld door het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad). Dit onderzoek gaf een roadmap voor het stapsgewijs vervangen van dierproeven door innovatief onderzoek zonder dieren. Naar aanleiding van dit rapport stelde de staatssecretaris als doel dat Nederland in 2025 wereldwijd koploper moet zijn met innovatieve onderzoeksmethoden zonder dierproeven.[3]

Lees de schriftelijke vragen hier.

[1] https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/vu-wil-nieuw-groter-proefdiercentrum

[2] https://www.parool.nl/amsterdam/vu-krijgt-nieuw-maar-kleiner-proefdiercentrum-op-boelelaan~a4592156/

[3] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dierproeven/nieuws/2016/12/15/van-dam-in-2025-meeste-dierproeven-vervangen-door-innovatief-onderzoek

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Johnas van Lammeren verkozen tot Beste Raadslid van Nederland

Johnas van Lammeren, lijsttrekker van de Amsterdamse Partij voor de Dieren, is dinsdagavond verkozen tot Beste Raadslid van N...

Lees verder

PvdD stelt vragen over duivenbestrijding

De Partij voor de Dieren Amsterdam ontving berichten van verontruste Amsterdammers, die zagen hoe er op een dak van particuli...

Lees verder