Nog altijd ondui­de­lijkheid over uitbreiding van monu­mentale bomen­lijst.


21 november 2018

Raadslid Anke Bakker heeft schriftelijke vragen ingediend over de bescherming en de kap van twee vleugelnootbomen. Bewoners van de wijk Slotermeer-Noordoost hebben de afgelopen weken bezwaarschriften en een schorsingsverzoek ingediend voor het kapbesluit van twee vleugelnootbomen die tussen de Vening Meineszlaan en de Vervoorenstraat staan. Het besluit om kap goed te keuren werd bekendgemaakt op 3 oktober jl. en de bezwaarmakers wijzen op een onjuiste en onduidelijke procedure voorafgaand aan het besluit.

In de buurt leeft al lange tijd de wens om vleugelnootbomen een beschermde status toe te kennen. In het door Van Eesteren ontworpen Tuinstad Slotermeer zijn de bomenlanen in de straten beeldbepalend. Op 14 maart 2018 is de wens tot extra bescherming van de bomen bestuurlijk bekrachtigd met een unaniem aangenomen motie van GroenLinks in de bestuurscommissie bij de bespreking van het bestemmingsplan Slotermeer. Hiermee werd het Dagelijks Bestuur opgedragen om de bomen voor te dragen voor de monumentale bomenlijst van de gemeente Amsterdam. Actie hiertoe bleef vervolgens uit. Voorts is het onduidelijk hoe het kapbesluit kan zijn genomen zonder in acht neming van de motie.

De Amsterdamse Bomenverordening uit 2014 stelt dat houtopstanden in een compacte stad als Amsterdam een schaars goed vormen waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen. De Partij voor de Dieren vindt dit ook uiterst belangrijk en was daarom al eerder de initiatiefnemer van een debat dat 30 oktober jl. plaatsvond over de geplande kap van monumentale schietwilgen in Oost. Hieruit bleek dat de bomen over het hoofd waren gezien in de planvorming van het gebied. Ook bleek dat er nog geen adviescommissie ‘beschermwaardige houtopstanden’ is opgericht die moet adviseren over de plaatsing of verwijdering van houtopstanden van de monumentale lijst.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het behoud van bomen in Amsterdam en wil daarom graag opheldering over de gang van zaken rond de kapaanvraag en het kapbesluit van de twee vleugelnootbomen tussen de Vening Meineszlaan en de Vervoorenstraat.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PvdD: Train onderhoudsmedewerkers woningbouwcorporaties op herkennen van signalen huiselijk geweld

Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa van de Partij voor de Dieren Amsterdam heeft schriftelijke vragen gesteld over het herkennen...

Lees verder

Gemeente stopt communicatie ‘ongedierte bestrijding’

Bij de bespreking van een plan tegen overlast van ratten hield raadslid Anke Bakker een pleidooi voor diervriendelijkere comm...

Lees verder