Gemeente stopt commu­ni­catie ‘onge­dierte bestrij­ding’


21 november 2018

Bij de bespreking van een plan tegen overlast van ratten hield raadslid Anke Bakker een pleidooi voor diervriendelijkere communicatie. Aanleiding hiervoor was de term ‘rattenoffensief’ die door een andere partij werd gebruikt. Dit impliceert een soort oorlog tegen ratten en zet de dieren in een onnodig kwaad daglicht. De gemeente en de GGD schrijven ook nog over ‘ongedierte’ en over ‘bestrijding’, maar wethouder Dierenwelzijn gaat zich ervoor inspannen om hier bewuster naar te kijken om voortaan diervriendelijker te communiceren.

Overlast van ratten is heel vervelend, maar de dieren zijn zelf niet het probleem. Vaak is het veel voorkomen van ratten te danken aan menselijk handelen. Etensresten worden in bosjes gegooid, soms lijkt een halve bakkerij op straat of in het park uitgestrooid te zijn; mensen zouden macaroni in hun achtertuin dumpen. Het is belangrijk om daar bij stil te staan, om de straten schoon te houden en geen etensresten te laten slingeren. De gemeente is afgelopen maart in een aantal stadsdelen gestart met een bewustwordingscampagne over de gevolgen van vogels voeren en afval. Ook is er in twintig gebieden een voerverbod ingesteld. De komende tijd wordt er gewerkt aan een preventieve aanpak voor de hele stad.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Nog altijd onduidelijkheid over uitbreiding van monumentale bomenlijst.

Raadslid Anke Bakker heeft schriftelijke vragen ingediend over de bescherming en de kap van twee vleugelnootbomen. Bewoners v...

Lees verder

Groen in Sluisbuurt beter beschermd

De voltallige gemeenteraad heeft zich achter een voorstel van de Partij voor de Dieren geschaard over het uitbreiden van de H...

Lees verder