PvdD: met spoed actie nodig voor betere lucht­kwa­liteit


13 juli 2017

De Partij voor de Dieren Amsterdam eist dat er met spoed maatregelen komen tegen de slechte luchtkwaliteit in Amsterdam. Uit GGD-metingen blijkt dat de Amsterdamse lucht op sommige plaatsen nog steeds niet voldoet aan de Europese normen. Vieze lucht is enorm schadelijk voor de gezondheid: in de EU overlijden jaarlijks 400.000 mensen vroegtijdig door vervuilde lucht.

De Partij voor de Dieren zet zich al lang in tegen de slechte luchtkwaliteit en heeft vorig jaar met tientallen Amsterdammers handhavingsverzoeken ingediend vanwege de vervuilde lucht in hun straat. Nu uit metingen van de GGD opnieuw blijkt dat de Europese milieunorm voor stikstofdioxide (NO2) van 40 microgram per kubieke meter nog overschreden wordt, is bij raadslid Johnas van Lammeren het geduld op. Hij vraagt de wethouder nu om alsnog snel maatregelen te nemen.

Van Lammeren: “Dat de inzet van dit college niet genoeg is blijkt ook weer uit deze metingen. Het is tijd voor een schone wind door de stad: het college slaagt er zelfs niet in om de wettelijke normen te behalen. Ondertussen worden mensen ziek van vieze lucht. Er moet echt toe worden gewerkt naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie, daarbij is de fijnstof norm ongeveer twee keer zo streng als de Europese norm.”

De vieze lucht die Amsterdammers inademen kan leiden tot een kortere levensduur of luchtwegproblemen zoals astma of bronchitis. PvdD-voorman Johnas van Lammeren heeft de afgelopen jaren steeds om strengere maatregelen gehamerd, maar die werden keer op keer door het college van B&W onnodig bevonden. Voorstellen voor het uitbreiden van de milieuzone voor bestelbusjes, maatregelen tegen vervuilende cruiseschepen en voor de knelpuntlocaties, werden allen door de gemeenteraad verworpen.

Gerelateerd nieuws

Voltallige gemeenteraad stemt voor diervriendelijke verlichting

De gemeenteraad van Amsterdam heeft twee voorstellen van de Partij voor de Dieren voor faunavriendelijke verlichting unaniem ...

Lees verder

Gemeente in gesprek over koetspaarden en kamelen

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat de wethouder dierenwelzijn van Amsterdam zich sterk maken voor betere regelge...

Lees verder