Politiek nog niet klaar voor visvrien­de­lijke hoofdstad


14 januari 2015

De Amsterdamse gemeenteraad is nog niet klaar voor een visvriendelijke hoofdstad. Wel wil de raad dat er meer voorlichting wordt gegeven over vissenwelzijn bij sportvisserij. Dat bleek uit de bespreking van een voorstel van de Partij voor de Dieren dat doelt op een visverbod in Amsterdam. De partij vindt het onaanvaardbaar dat vissen bij het ‘plezierhengelen’ met haken worden verwond, en aan pijn en stress lijden voor het vermaak van mensen. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: ‘Als iemand een puppy aan een haak door de straat zou trekken, dan is Amsterdam te klein. Voor een vis is die haak eveneens pijnlijk en stressvol. De diervriendelijkheid van beleid mag niet afhankelijk zijn van de aaibaarheid van de diersoort.’

Bij de behandeling van het voorstel kwamen diverse experts op het gebied van vissenwelzijn inspreken, waaronder de Dierenbescherming, Vissenbescherming en prof. dr. Flik van de Radboud Universiteit Nijmegen. Professor Flik is hoogleraar Organismale Dierfysiologie en doet al lange tijd onderzoek naar vissen. Hij legde uit dat deze dieren over alle fysieke kenmerken beschikken die nodig zijn om pijn te kunnen ervaren en daarop te kunnen reageren. Ook benadrukte hij dat het van belang is om kennis te nemen van recente wetenschappelijke onderzoeken die dit aantonen. Wethouder Ivens zei echter zich niet te willen mengen in een wetenschappelijke discussie over het vermogen van vissen om pijn te kunnen ervaren. Voorstanders van hengelen baseren zich veelal op verouderde onderzoeken.

Opvallend was de draai van D66, de grootste coalitiepartij, die vorig jaar in verkiezingstijd nog stelling nam tegen sportvisserij. In het kieskompas van Dierenbescherming Amsterdam beloofde de partij de kiezers toen: ‘D66 gunt een ieder zijn sport, maar vindt plezierhengelen het onnodig kwellen van dieren. Wij zijn daar niet voor en willen het graag ontmoedigen.’ Vandaag leek de partij vooral ieder zijn sport te gunnen en aan te dringen op voorlichting bij hengelsportverenigingen.

Johnas van Lammeren: ‘Hengelsport is het mishandelen van dieren voor het plezier van een aantal mensen. Daarom heeft de Partij voor de Dieren het initiatief genomen om beleid in te stellen dat vissen hiertegen moet beschermen. Er is een voorzichtige trend zichtbaar in de richting van een visvriendelijke hoofdstad, maar nog niet alle partijen kijken daar zo naar uit als de Partij voor de Dieren. Wij onderzoeken of we met een alternatief voorstel toch een eerste stap kunnen zetten.’

Achtergrond
Over vissen bestaan nog steeds hardnekkige misverstanden, zoals het idee dat zij geen pijn zouden kunnen voelen, of dat zij pijn wel ervaren maar slechts reflexmatig zouden reageren. Wetenschappelijk onderzoek toont echter het tegendeel aan. Vissen ervaren pijn en stress, en passen hun gedrag aan om nieuwe pijnervaringen te voorkomen.

Eerder dit jaar publiceerden Dierenbescherming Amsterdam en Stichting Vissenbescherming een onderzoek waarin de mening van Nederlanders over plezierhengelen werd onderzocht. Hieruit bleek dat de meerderheid van de Nederlanders het erover eens is dat hengelen de vis pijn, angst, stress en verwondingen bezorgt.

[plugin news default "dieren"]
[plugin vragen default "dieren"]
[plugin moties default "dieren"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Kanttekeningen bij Amsterdamse agenda duurzaamheid

In de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid werd vandaag de agenda duurzaamheid besproken. De Partij voor de Dieren heeft ...

Lees verder

Amsterdamse damherten verdienen verantwoord natuurbeleid

Op 19 januari publiceerde de Telegraaf een column van Hans Vermaak. De column ging over het voorstel van Partij voor de Diere...

Lees verder