Petitie om circussen met wilde dieren in stadsdeel Zuid te weren, wordt vanavond aange­boden


27 juni 2012

Vanavond zal een unieke dierenwelzijnscoalitie van PiepVandaag, Dierenbescherming Amsterdam, Wilde dieren de Tent uit en Partij voor de Dieren Amsterdam tijdens de deelraadsvergadering een petitie om circussen met wilde dieren in stadsdeel Zuid te weren, aanbieden aan de deelraadsleden.

Naar aanleiding van een vergunningaanvraag van circus Herman Renz hadden bovengenoemde partijen eind april de handen ineen geslagen om de deelraadsleden in te laten zien dat de burgers een einde willen aan circussen met wilde dieren in Amsterdam Zuid.

Door middel van een emailactie konden burgers eind april deelraadsleden oproepen om zich hard te maken voor een vergunningmodel waarmee circussen met wilde dieren geweerd kunnen worden. Nadat de mailboxen van de deelraadsleden door de succesvolle emailactie waren overspoeld, was besloten om de emailactie om te zetten in een petitie. Vandaag bood Karen Soeters van PiepVandaag.nl de petitie aan.

Karen Soeters: “De petitie heeft twee maanden gelopen en al bijna 3000 mensen hebben de petitie ondertekend. Deze petitie laat duidelijk aan de deelraadsleden zien dat mensen genoeg hebben van circussen met wilde dieren. Hopelijk zien de deelraadleden in deze petitie een aanleiding waardoor ze het dierenwelzijnsbeleid van het stadsdeel aanpassen.”

Myrna van de Laar, regiomanager Dierenbescherming Amsterdam ‘De algehele tendens van kunstmatig naar meer natuurlijk vindt niet alleen plaats op het gebied van bijv. voedsel, maar ook op dat van vrijetijdsbesteding. Mensen willen geen apen meer in glitterpakjes door een hoepel zien springen. Zij zien liever wilde dieren met hun natuurlijk gedrag in hun eigen omgeving. Daarbij speelt het groeiend besef over het belang van dierenwelzijn zeker een rol.’

Stadsdeel Amsterdam Zuid sprak zich eerder uit tegen circussen met wilde dieren, maar heeft in een nieuw beleidsstuk onterecht gesteld dat het onmogelijk is om circussen met wilde dieren te weren. Leonie Vestering, directeur Wilde Dieren de Tent Uit: “Circusdieren zijn de dupe van deze onzorgvuldige conclusie van het Dagelijks Bestuur. Gemeente mogen zelf de keuze maken tussen circussen mét en zonder wilde dieren. Wij roepen de deelraadleden op om het goede voorbeeld van de gemeente Heemskerk te volgen, welke al jarenlang succesvol circussen met wilde dieren weert.”

Johnas van Lammeren fractievoorzitter Partij voor de Dieren Amsterdam vertelt “In 2010 heeft de Amsterdamse gemeenteraad een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren Amsterdam, waarin de stadsdelen worden opgeroepen om bij vergunningaanvraag circussen zonder wilde dieren te laten prevaleren boven circussen met wilde dieren. Inmiddels zijn de stadsdelen aangeschreven via een brief voor een diervriendelijke evenementen beleid. Het zou mooi zijn wanneer stadsdeel Zuid deze aanbevelingen overneemt”

[plugin news default "circus"]

[plugin vragen null "circus"]

[plugin moties null "circus"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Kadernota 2013

Op woensdag 20 juni vergaderde de gemeenteraad over de Kadernota 2013. Dat is het document waarin de belangrijkste financiële...

Lees verder

Amsterdam mist klimaatambitie

De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren is nog steeds fel tegen het toestaan van terrasverwarming in Amsterdam. “...

Lees verder