Partij voor de Dieren vaart mee met Boten­parade Amsterdam Gay Pride


4 maart 2013

De Partij voor de Dieren zal dit jaar meevaren in de Botenparade tijdens de Amsterdam Gay Pride. Dit werd gisteren bekend gemaakt bij de loting. De partij is blij dat ze een plaatsje heeft kunnen bemachtigen in de botenparade, waarvoor ieder jaar veel belangstelling is. Vorig jaar waren er 188 aanmeldingen, terwijl er maar 80 boten mee kunnen varen.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de overheid zorg moet dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging, overal waar sprake is van achterstelling van groepen, zoals vrouwen, etnische minderheden, lesbiennes, homo- en biseksuelen, en transgenders (LHBt). Ook is de Partij voor de Dieren van mening dat een krachtig LHBt-beleid moet worden gevoerd en dat geïnvesteerd moet worden in LHBt-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen.

De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren diende bij monde van fractievoorzitter Johnas van Lammeren in 2010 een motie in die tot doel had om alle Amsterdamse scholen te verplichten om voorlichting te geven over homoseksualiteit en er daarnaast bij de burgemeester op aan te dringen om het stoppen van discriminatie tot een absolute topprioriteit te maken van de politie. Deze motie kreeg toen alleen de stemmen van D66 en Red Amsterdam mee.

Vorig jaar ondertekende Marianne Thieme het Roze Stembusakkoord om meer gestalte te geven aan deze standpunten. In het akkoord is onder meer afgesproken dat er een einde komt aan de weigerambtenaar, dat op scholen verplichte voorlichting over homoseksualiteit wordt gegeven, dat de juridische positie van lesbische ouders wordt verbeterd en dat de genderidentiteit van transgenders wordt erkend. Ook werd in het akkoord een oproep gedaan om docenten en leerlingen niet van school te sturen als ze uiting geven aan hun homoseksualiteit. Het is de bedoeling dat deze zaken voor het eind van het jaar geregeld zijn.

De Amsterdam Gay Pride begint op zaterdag 27 juli en duurt tot en met zondag 4 augustus. De Botenparade vindt plaats op zaterdag 3 augustus. Het thema van de Amsterdam Gay Pride is dit jaar ‘Reflect’. Het thema van de Partij voor de Dierenboot houden we nog even geheim!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Amsterdam wil stadslandbouw boost geven

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil stadslandbouw een boost geven. De gemeenteraad spreekt woensdag over een voorstel waar...

Lees verder

Actualiteit: Ganzenbeheerplan Schiphol

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren heeft vandaag een actualiteit ingediend over het Ganzenbeheerplan Schiphol. De Partij v...

Lees verder