Actu­a­liteit: Ganzen­be­heerplan Schiphol


11 maart 2013

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren heeft vandaag een actualiteit ingediend over het Ganzenbeheerplan Schiphol. De Partij voor de Dieren stelt het Ganzenbeheerplan aan de orde omdat de provincie Noord-Holland hierin voorstelt om in een straal van 20 km rond schiphol ganzen weg te vangen en te vergassen. Dit betekent ook het wegvangen en vergassen van ganzen op Amsterdams grondgebied.

Door middel van een actualiteit kan een raadslid een spoedeisende zaak in de gemeenteraad aan de orde stellen. Eventueel kan daarna via een motie een uitspraak van de raad worden verkregen. De provincie koerst al jaren aan op het doden van ganzen. In een rapport van de Nederlands Regiegroep Vogelaanvaringen is echter te lezen dat "de meeste effectiviteit wordt verwacht van de maatregelen die zich richten op de leef- en foerageergebieden van de ganzen". De Partij voor de Dieren wil weten hoe het college van burgemeester en wethouders tegenover deze conclusie staat. Daarnaast vraagt Johnas van Lammeren in de actualiteit of het college bereid is een zienswijze op dit plan in te dienen bij de provincie namens de gemeente Amsterdam.

De Partij voor de Dieren is van mening dat met preventief ruimtelijk beleid kan worden voorkomen dat ganzen overlast geven op plaatsen waar hun aanwezigheid gevaarlijk zou kunnen zijn. Slaap- en foerageergebieden moeten dicht bij elkaar gesitueerd zijn en zich niet bevinden in de nabijheid van vliegvelden.

[plugin news default "ganzen"]

[plugin vragen null "ganzen"]

[plugin moties null "ganzen"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vaart mee met Botenparade Amsterdam Gay Pride

De Partij voor de Dieren zal dit jaar meevaren in de Botenparade tijdens de Amsterdam Gay Pride. Dit werd gisteren bekend gem...

Lees verder

Fractie Amsterdam plant bomen op bomenplantdag

Afgelopen zondag heeft de Partij voor de Dieren met 400 vrijwilligers een bos aangeplant in de gemeente Haarlemmermeer. De pl...

Lees verder