Partij voor de Dieren Amsterdam wil stads­landbouw boost geven


27 februari 2013

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil stadslandbouw een boost geven. De gemeenteraad spreekt woensdag over een voorstel waarin de partij vraagt om een Loket Stadslandbouw op te richten. ‘Zo’n loket is essentieel om de groeiende groep Amsterdammers te bedienen die een stukje grond of dak wil gebruiken voor de teelt van groenten, voor informatieverstrekking, hulp bij vergunningen en het beantwoorden van vragen’, aldus de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam, Johnas van Lammeren.

De Partij voor de Dieren vindt dat er meer aandacht moet komen voor de toekomst van de voedselvoorziening. Steden kunnen hier een belangrijke rol in gaan spelen door in te zetten op duurzame, lokale en gifvrije teelt van groenten.

Het is nu volgens de partij de hoogste tijd dat stadslandbouw een boost krijgt. Johnas van Lammeren: ‘Deze stad zit vol met creatieve ondernemers en buurtinitiatieven. Wij zijn van mening dat stadslandbouw niet alleen aan de randen van de stad, waar de grotere stadslandbouwers zitten, maar ook op minder geijkte plekken, zoals op daken en braakliggende terreinen, een hele waardevolle bijdrage kan leveren voor de stad. Maar tegelijkertijd hebben we te maken met de grootstedelijke situatie van verschillende stadsdelen, vergunningen en vervuilde grond. Het duizelt beginnende stadslandbouwers soms waar ze moeten beginnen en hoe. Een Loket Stadslandbouw is wat ons betreft daarom noodzakelijk om de Amsterdamse stadslandbouw een boost te geven. En daarbij willen we dat Amsterdam ambities formuleert over hoe we die stadslandbouw gaan faciliteren en wat het voor de stad kan betekenen. Je moet dan denken aan educatieve doeleinden, sociale verbinding, waterberging, sociale veiligheid en natuurlijk het concrete leveren van een aandeel van het voedsel.’

De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren grijpt sinds ze in de gemeenteraad vertegenwoordigd is alle mogelijkheden aan om voedsel op de politieke agenda te zetten, van het aanbesteden van duurzame snackautomaten met slaafvrije chocola tot het opzetten van een brede Voedselvisie voor de stad.

Die strategie begint nu haar vruchten af te werpen. De eerste Amsterdamse Voedselvisie zal nog voor de zomer gereed zijn. Hierin wordt onder andere beschreven hoe Amsterdam ervoor kan zorgen dat landbouwgronden, braakliggende terreinen en leegstaande kantoren worden benut voor duurzame voedselproductie.

[plugin news default "stadslandbouw"]

[plugin vragen null "stadslandbouw"]

[plugin moties null "stadslandbouw"]

[plugin initiatieven null "stadslandbouw"]

Gerelateerd nieuws

Troonswisseling kost Amsterdam 15 keer zoveel als gewone Koninginnedag

De troonswisseling kost de gemeente Amsterdam vijftien keer zoveel als een normale Koninginnedag, namelijk rond 6,6 miljoen e...

Lees verder

Partij voor de Dieren vaart mee met Botenparade Amsterdam Gay Pride

De Partij voor de Dieren zal dit jaar meevaren in de Botenparade tijdens de Amsterdam Gay Pride. Dit werd gisteren bekend gem...

Lees verder