Partij voor de Dieren stelt vragen over fout hout


7 april 2011

Op maandag 4 april voerde Milieudefensie actie op het Paleis op de Dam vanwege het gebruik van onduurzaam hout bij de renovatie van dit gebouw. In het paleis is volgens Milieudefensie door de Rijksgebouwendienst ongecertificeerd hout (hout zonder duurzaamheidskeurmerk FSC of PEFC) verwerkt.

In een rapport van Milieudefensie, met de titel Van Oerwoud naar Overheid wordt naast de Rijksgebouwendienst ook de gemeente Amsterdam genoemd als opdrachtgever van projecten waarbij ongecertificeerd hout is gebruikt. Dit zijn het Stedelijk Museum, de Brede School Theophile de Bock en de Noord/Zuidlijn.

Behalve bij het Paleis op de Dam is ook ongecertificeerd hout aangetroffen in enkele andere bouwprojecten die door het Rijk worden uitgevoerd en die zich op grondgebied van de gemeente Amsterdam bevinden. Dit zijn het Rijksmuseum, het Nederlands Scheepvaartmuseum en de Tweede Coentunnel/Westrandweg.

De Partij voor de Dieren heeft het college schriftelijke vragen gesteld over dit rapp

[plugin news default "duurzaam"]

[plugin vragen null "duurzaam"]