Partij voor de Dieren juicht zonne­pa­ne­len­actie Green­choice toe


29 maart 2011

Energieleverancier Greenchoice lanceerde onlangs een nieuwe contractvorm voor zonne-energie. Klanten kunnen zonnepanelen op het dak laten plaatsen zonder dat ze erin te hoeven investeren. De Partij voor de Dieren juicht het initiatief toe, maar vindt dat de gemeente ook snel met een subsidieregeling moet komen.

Amsterdam kende in 2010 een zeer succesvolle subsidieregeling voor zonnepanelen met een plafond van in totaal ruim € 734.000. In 2011 komt er waarschijnlijk weer een subsidieregeling beschikbaar. Maar het is nog steeds onbekend of de regeling er komt en zoja, hoe hoog het plafond zal zijn. Landelijk is de subsidieregeling voor zonnepanelen afgeschaft.

Zonnepanelen leveren duurzame en schone stroom. Zonder subsidieregeling is de aanschaf van zonnepanelen voor veel mensen echter te kostbaar. Met de nieuwe contractvorm speelt Greenchoice slim in op de landelijke subsidiestop. Greenchoice levert de panelen en plaatst ze op het dak van de klant zonder dat deze erin investeert. Stroom die de klant niet gebruikt, gaat terug naar Greenchoice.

Partij voor de Dieren-gemeenteraadslid Johnas van Lammeren: ‘Het is van groot belang voor het milieu dat Amsterdam meer schone energie gaat produceren. Nu heeft de landelijke overheid de subsidie op zonnepanelen stopgezet en laat de gemeente Amsterdam haar inwoners in het ongewisse. Als een energieleverancier dan in zo’n gat duikt, kan ik dat alleen maar toejuichen. Het mooiste zou zijn als Amsterdam eindelijk zijn CO2-doelstellingen serieus gaat nemen en dat laat zien door zonnepanelen in 2011 weer flink te subsidiëren.’

[plugin news default "zon"]

[plugin vragen null "zon"]