Partij voor de Dieren stelt schrif­te­lijke vragen over een vermoe­delijk illegaal inge­zaagde esdoorn.


29 oktober 2018

Raadslid Anke Bakker heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een melding over een vermoedelijk illegaal ingezaagde esdoorn. Deze boom staat op een privé binnenplaats die grenst aan de speelplaats van een kinderdagverblijf. De buurt maakt zich zorgen over de veiligheid. De boom kan sterven of omvallen en dan neerkomen op de speelplaats of de huizen eromheen.

Een buurtbewoner heeft al een jaar geleden foto’s gemaakt waarop te zien is dat de boom helemaal rondom de stam is ingezaagd, op sommige plekken zo diep dat er een hand in past. Op een melding over deze situatie is vervolgens door de gemeente geen actie ondernomen. De inkeping in de boom is inmiddels niet meer zichtbaar, doordat het terrein eromheen is opgehoogd. De buurt en het kinderdagverblijf blijven zich zorgen maken en hebben daarom toch weer een verzoek tot handhaving gestuurd naar de gemeente. De wens leeft om spoedig een boomspecialist naar de boom te laten kijken om de situatie te beoordelen en bij mogelijk gevaar maatregelen te treffen. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er onderzocht wordt door wie en waarom de boom is ingezaagd en dat er wordt ingezet op het veilig behoud van de boom.