Partij voor de Dieren orga­ni­seert verkiezing groenste en dier­vrien­de­lijkste stadsdeel


23 maart 2012

Vandaag reikte de Partij voor de Dieren de awards voor het diervriendelijkste en het groenste stadsdeel 2011 uit. Stadsdeel Noord mag zich het diervriendelijkste stadsdeel van 2011 noemen, Centrum is het groenst. Portefeuillehouders Willem Paquay (dierenwelzijn, Noord) en Jeanine van Pinxteren (groenzaken en milieu, Centrum) namen de awards in ontvangst.

In een groen stukje Noord vlakbij Elzenhagen kreeg Willem Paquay de award, een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte tekening van Hein de Kort, en het juryrapport overhandigd uit de hand van juryvoorzitter Martin Melchers (voormalig stadsecoloog). Stadsdeelecoloog Fred Haaijen vergezelde hem hierbij en lichtte tijdens een korte wandeling toe wat er op het gebied van dieren ecologie gebeurt in het gebied. De juryvoorzitter loofde de inzet van Haaijen voor het oplossen van knelpunten in de ecologische structuren, het voeren van een succesvol beleid ten aanzien van de ijsvogel en de grutto - een beleid dat zijn vruchten afwerpt. Aanbevelingen deed de jury vooral op het gebied van voorlichting vanuit het stadsdeel. Zo kan op de website een aparte subpagina komen voor dieren en natuur, waarbij hondenbeleid en informatie over in het wild levende dieren samen kunnen worden gebracht.

Jeanine van Pinxteren nam de award voor het groenste stadsdeel in ontvangst op het groene dak van de Stopera. Juryvoorzitter Daniël Höwekamp (bouwbioloog) lichtte de keuze van de jury voor stadsdeel Centrum toe. De jury was zeer te spreken over de prioriteit die voetgangers en fietsers krijgen in het stadsdeel en de pilot met het gescheiden inzamelen van plastic afval en de subsidie voor groene daken. De jury merkte hierbij wel op dat er in de stad nog veel moet gebeuren op het gebied van groen en duurzaamheid. Een centraal gestuurd beleid kan zorgen voor meer daadkracht en minder versnippering. De jury pleitte voor het inzetten op woningrenovatie en een centrale aanpak van groene daken. Duurzame oplossingen moeten in de hele keten worden gezocht en aangepakt.

De jury die de stadsdelen op diervriendelijkheid beoordeelde bestond uit Martin Melchers (voormalig stadsecoloog), Hanna Hirsch (Vogelbescherming), Eva van Joost (Dierenbescherming Amsterdam) en René Verhoogt (Dierenambulance Amsterdam). Daniël Höwekamp (architect/bouwbioloog), Joyce van Heijningen (Stoere Vrouwen) en Philip van Traa (Green Olive/De Groenten uit Amsterdam) beoordeelden hoe groen de stadsdelen zijn. Beide jury’s kwamen unaniem tot een oordeel, maar hadden ook een lijst aanbevelingen voor de winnende en de overige stadsdelen.

Het is dit jaar voor het eerst dat de Partij voor de Dieren de verkiezing organiseert. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: “Door het organiseren van deze verkiezing zetten we twee stadsdelen in het zonnetje en moedigen we tegelijkertijd alle stadsdelen aan om hun beleid diervriendelijker en groener te maken, want volgend jaar komt er weer een verkiezing met nieuwe kansen.”

Filmpje met stadsecoloog Fred Haaijen voor kinderen door AT5 Basta

[plugin news default "diervriendelijk"]

[plugin vragen null "diervriendelijk"]

Gerelateerd nieuws

Terrasverwarming: stoken voor klimaatverandering

Vandaag wordt in de gemeenteraad gesproken over het al dan niet toestaan van terrasverwarming. De gemeente Amsterdam probeerd...

Lees verder

Het nieuwe crematorium op de Noorderbegraafplaats

Op de Noorderbegraafplaats in stadsdeel Noord zal, als het aan het dagelijks bestuur ligt, een nieuw crematorium gebouwd word...

Lees verder