Partij voor de Dieren drukt groen en dier­vrien­delijk stempel op Amsterdams coali­tie­ak­koord


18 juni 2014

De Partij voor de Dieren heeft vanmiddag haar stempel weten te drukken op het coalitieakkoord van D66, VVD en SP. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren diende een amendement in waarmee hij een extra betekenis meegaf aan de titel van het akkoord: ‘Amsterdam is van iedereen’. De Partij voor de Dieren voegde aan het akkoord een paragraaf toe met ambities op het gebied van dierenwelzijn en groen.

In het coalitieakkoord komt onder meer te staan dat stadsnatuur (in de hoofdgroenstructuur) beter zal worden beschermd tegen bouwplannen. Indien er toch tot bouw wordt overgegaan, moet het groen dat verdwijnt met nieuw groen worden gecompenseerd. ‘Dat is een enorme verbetering ten opzichte van het akkoord zoals het er lag, gezien dit nieuwe college ook veel bouwplannen heeft’, aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam. Ook gaat het college haast maken met het oplossen van alle ecologische knelpunten.

Verder gaat het college de komende vier jaar beleid ontwikkelen voor in het wild levende dieren. Bij overlast door dieren zal preventie voortaan het motto zijn. Ganzenvergassingen rond Schiphol zullen zo snel mogelijk worden gestopt, en worden vervangen met voor de vliegveiligheid betere en diervriendelijke maatregelen. Ook wordt in het akkoord opgenomen dat er kwaliteitseisen komen voor alle instanties in de dierennoodhulpketen. De fractie wil de keten duurzaam verbeteren zodat het welzijn van dieren die in door de gemeente gefinancierde opvang terecht komen beter gegarandeerd kan worden. Tot slot zal dierenwelzijn binnen de Amsterdamse handhaving meer aandacht krijgen (bijvoorbeeld bij bijzonder opsporingsambtenaren (BOA’s) en dierenpolitie).

Johnas van Lammeren: ‘Wij zijn in maart opnieuw gekozen door de Amsterdammers die vinden dat Amsterdam niet alleen van de mens is maar ook van de dieren. Wij blijven ons daarom op volle kracht inzetten voor dieren, natuur en milieu. Het is uniek dat een aantal punten die voor ons van groot belang zijn, nu al konden worden verankerd in dit akkoord. En daarmee tonen we wederom aan dat de Partij voor de Dieren met één zetel het groene en diervriendelijke verschil kan maken.’

Gerelateerd nieuws

Meerkoetnest Bloemgracht gered

Het meerkoetnest dat op 5 juni door Waternet werd weggehaald op de Bloemgracht is door de meerkoeten weer hersteld, met behul...

Lees verder

Amsterdam werkt aan smogalarm

Amsterdam gaat deze zomer onderzoek doen naar de invoering van een lokaal smogalarm, naar aanleiding van een voorstel van de ...

Lees verder