Amsterdam werkt aan smogalarm


3 juli 2014

Amsterdam gaat deze zomer onderzoek doen naar de invoering van een lokaal smogalarm, naar aanleiding van een voorstel van de Partij voor de Dieren. Nederland informeert zijn inwoners nauwelijks actief over luchtvervuiling, terwijl de gezondheid van risicogroepen zoals longpatiënten extra te lijden heeft onder de aanwezigheid van bijvoorbeeld fijnstof en stikstofoxiden. Juist bij stedelijke verkeersaders komen deze stoffen soms in grote hoeveelheden in de lucht voor. De Partij voor de Dieren wist de gemeenteraad er gisteravond van te overtuigen dat de gemeente zelf het initiatief moet nemen om Amsterdammers te informeren over gevaarlijke vormen van luchtvervuiling. Het college komt na de zomer met een voorstel.

Amsterdam voldoet niet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die vanaf 2015 overal gaan gelden. In september 2013 vroegen ruim 10.000 Amsterdammers de gemeenteraad daarom via een petitie van Milieudefensie om hardere maatregelen te nemen voor schone lucht. Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam: ‘De Amsterdamse lucht is nog steeds ongezond. Ondanks de petitie zijn maatregelen die het probleem bij de bron aanpakken, zoals uitbreiding van de milieuzone, nog steeds niet ingevoerd. Financiële belangen hebben steeds aan het langste eind getrokken. En dat terwijl mensen hun gezondheid het allerbelangrijkste vinden. We zijn ingehaald door steden als Utrecht en Rotterdam die wel strengere milieuzones hebben ingevoerd. Met een smogalarm kunnen we er nu in elk geval voor zorgen dat mensen hun dagindeling kunnen aanpassen aan de situatie van de lucht. Dat komt de gezondheid Amsterdammers enorm ten goede. Wij blijven ons daarnaast inzetten voor aanpak bij de bron, zoals we dat de afgelopen jaren ook hebben gedaan.’

[plugin news default "lucht"]
[plugin vragen gemeente "lucht"]
[plugin moties gemeente "lucht"]

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren drukt groen en diervriendelijk stempel op Amsterdams coalitieakkoord

De Partij voor de Dieren heeft vanmiddag haar stempel weten te drukken op het coalitieakkoord van D66, VVD en SP. Fractievoor...

Lees verder

Fractie krijgt versterking van twee nieuwe duoraadsleden!

Het zomerreces is weer voorbij, deze week starten de vergaderingen van de raadscommissies weer. De Partij voor de Dieren Amst...

Lees verder