Meer­koetnest Bloem­gracht gered


16 juni 2014

Het meerkoetnest dat op 5 juni door Waternet werd weggehaald op de Bloemgracht is door de meerkoeten weer hersteld, met behulp van de Partij voor de Dieren Amsterdam en buurtbewoners. Het gaat goed met de volwassen dieren en hun drie jongen.

Op 5 juni ontstond bij buurtbewoners commotie toen was gezien dat Waternet het nest het water in duwde. De meerkoeten waren op dat moment even niet op het nest. Omdat de meerkoeten zeer kleine kuikens hadden en de Bloemgracht schoon is geveegd om herstelwerkzaamheden aan de kademuren te kunnen verrichten, was er voor de meerkoeten geen mogelijkheid om zich snel op een andere droge plek te vestigen.

Na overleg met Waternet, Vogelwerkgroep, Dierenambulance en buurtbewoners heeft de fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam actie ondernomen door takjes te verzamelen en bij de oude nestplaats neer te leggen. De meerkoeten hebben hier onmiddellijk een nieuw nest van gebouwd.

Afgelopen weekend is de fractie nogmaals gaan kijken naar de situatie en heeft toen de hier bijgevoegde foto's gemaakt. De kademuur bij het nest wordt ontzien van werkzaamheden. Waternet heeft op twitter aangegeven het nest verder met rust te zullen laten. De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Bewoonde nesten van broedvogels zijn door de wet beschermd.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Duurzaamheidsprijs voor olifantsgras

In de Haarlemmermeer is maandag een duurzaamheidsprijs uitgereikt aan vier boeren die zich voortvarend bezighouden met de tee...

Lees verder

Partij voor de Dieren drukt groen en diervriendelijk stempel op Amsterdams coalitieakkoord

De Partij voor de Dieren heeft vanmiddag haar stempel weten te drukken op het coalitieakkoord van D66, VVD en SP. Fractievoor...

Lees verder