Partij voor de Dieren boekt succes in strijd tegen Roundup


5 december 2012

De Partij voor de Dieren boekt succes in haar strijd tegen het giftige onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Drie stadsdelen stoppen geheel met het gebruik van dit middel. Wethouder Van Poelgeest (milieu) probeert de stadsdelen er op aandringen van de Partij voor de Dieren al maanden toe te bewegen om van het gebruik van Roundup af te zien. Vandaag deed hij in de commissievergadering Bouwen, Wonen & Klimaat een mededeling over de voortgang.

De Partij voor de Dieren vraagt al 1,5 jaar lang om een verbod op het gebruik van Roundup in de stad. Roundup is een onkruidbestrijdingsmiddel dat risico’s met zich meebrengt voor mens, dier en het milieu. Het wordt onder andere in verband gebracht met aandoeningen aan het zenuwstelsel, de ziekte van Parkinson en Non-Hodgkinlymfoom, een kankersoort.

Onkruid kan echter prima zonder gif worden bestreden, bijvoorbeeld met een borstelwagen of met heet water. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren Amsterdam vindt het daarom de hoogste tijd om per direct te stoppen met Roundup. 'Helaas kan de centrale stad geen verbod opleggen aan de stadsdelen. Voor een gifvrije stad is de Amsterdammer aangewezen op de inspanningen van de wethouder. Wij zijn blij dat naar aanleiding van zijn oproepen nu drie stadsdelen hebben toegezegd geheel te zullen stoppen met het gebruik van Roundup. De Partij voor de Dieren zal zich blijven inspannen voor een gifvrij Amsterdam. Ieder kind, iedere bewoner, heeft recht op een gifvrije leefomgeving. Ongeacht het stadsdeel waar hij of zij in woont.'

Drie stadsdelen gestopt met Roundup, stadsdeel Zuid gaat nog door
Stadsdeel Oost heeft als eerste aan de oproep van de Partij voor de Dieren en de wethouder gehoor gegeven door met Roundup te stoppen. Na Oost volgden Centrum en Noord. Stadsdeel Westpoort, dat geen eigen deelraad heeft maar onder het gezag van de centrale stad valt, gaat afbouwen. West en Nieuw-West gebruikten het middel ook voor de oproep al niet. In Zuid-Oost ligt een voorstel klaar om de te bespuiten verhardingen met 40% naar beneden te brengen.

Stadsdeel Zuid gebruikt Roundup nog steeds. Vorige week werden twee moties die vroegen om met Roundup te stoppen zelfs verworpen door de deelraad. De Partij voor de Dieren overhandigde aan dit stadsdeel vorige week een petitie met meer dan 700 handtekeningen van burgers die het gebruik van Roundup in de openbare ruimte willen tegengaan. De Partij voor de Dieren zal deze petitie volgende week donderdag ook tijdens de commissievergadering ROVB aanbieden aan stadsdeel Zuid-Oost om duidelijk te maken dat het geheel moeten stoppen met het gebruik van Roundup. De petitie kan nog worden ondertekend.

[plugin news default "roundup"]

[plugin vragen null "roundup"]

[plugin moties null "roundup"]

[plugin initiatieven null "roundup"]

Gerelateerd nieuws

Haven Amsterdam wordt verzelfstandigd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 november heeft de Amsterdamse gemeenteraad ja gezegd tegen verzelfstandiging van d...

Lees verder

Amsterdam kan nog niet instemmen met bouw bungalowpark Fort Benoorden

Amsterdam kan nog niet instemmen met de bouw van 83 bungalows bij Fort Benoorden in Spaarndam. Dit werd vandaag duidelijk tij...

Lees verder