Open brief aan oran­je­ver­e­ni­gingen en gemeenten


22 april 2013

Amsterdam, 22 april 2013,

Aan alle oranjeverenigingen en gemeenten in Nederland,

Koninginnedag komt eraan. En niet zomaar een Koninginnedag, maar een dag waarop een troonswisseling plaatsvindt. Dat betekent dat er veel festiviteiten zullen plaatsvinden in het hele land.

Helaas zit er ook een minder feestelijke kant aan sommige van de feestelijke activiteiten. In veel gemeenten wordt namelijk gebruik gemaakt van vuurwerk en ballonnen. Veel mensen staan er niet bij stil dat deze het milieu vervuilen en het leven in de natuur verstoren.

Ballonnen geven een kortdurend spectaculair effect. Maar wanneer de kinderen en hun ouders weer overgaan tot de orde van de dag, is de ballon al op weg naar eindbestemming natuur. Daar is hij vaak nog jaren aanwezig, en wordt hij door vogels en zeedieren opgegeten. Dieren kunnen het onderscheid tussen een ballon en voedsel niet waarnemen. De gevolgen kunnen desastreus zijn: afsluiting van de maag of darm heeft de dood tot gevolg. Biologisch afbreekbare ballonnen kunnen zulke situaties helaas niet voorkomen omdat ze lang genoeg (soms jaren lang) in de natuur aanwezig blijven om te worden opgegeten en hetzelfde effect veroorzaken in de ingewanden. De lintjes die vaak aan ballonnen zijn bevestigd worden in groten getale aangetroffen op stranden. Veel dieren raken in zo’n lintje verstrikt. Ook dat kan een nare dood tot gevolg hebben.

Vuurwerk heeft eveneens een negatieve invloed op de natuur. Ten eerste vervuilt vuurwerk het milieu doordat er fijnstof en andere schadelijke stoffen bij vrijkomen. Ten tweede jagen de knallen en lichtflitsen dieren de stuipen op het lijf, wat verstrekkende gevolgen kan hebben, gezien 30 april midden in het broedseizoen valt. Vogels die van het vuurwerk schrikken, verlaten dikwijls het nest, waarbij de eieren onbeheerd achterblijven en de kans groot is dat die niet meer zullen uitkomen. Daarbij is de kans aanwezig dat het afsteken van vuurwerk, vanwege het verstoren van de vogels een overtreding op de Flora- en faunawet betekent. Onlangs heeft de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat het afsteken van vuurwerk verstorend werkt voor fauna.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Steeds meer mensen zien in dat ballonnen en vuurwerk schadelijk zijn en dat er natuurvriendelijke alternatieven bestaan. Toen de gemeente Amsterdam onlangs het plan bekend maakte om op 30 april 150.000 ballonnen op te laten, kwam een overweldigend aantal Amsterdammers en andere bezorgde Nederlanders in protest, hierbij aangejaagd door de Partij voor de Dieren, samenwerkende natuur- en milieuorganisaties en IMARES. Burgemeester Van der Laan nam de signalen serieus en gelastte de actie af. Ook Almere gelastte de geplande ballonnenoplating af na protest.

Nog iets om bij stil te staan: Nederland heeft een troonopvolger die een groot bepleiter is van schoon water voor iedereen. Dat is een groot goed, want prins Willem-Alexander is wereldwijd bekend vanwege zijn inzet op dit gebied. Zowel vuurwerk als ballonnen komen de waterkwaliteit echter niet ten goede.

Oranjeverenigingen, gemeenten, wij vragen u om te erkennen dat ballonnen en vuurwerk kort genot veroorzaken voor mensen, maar langdurig leed voor de natuur. Wij doen hierbij een appèl aan u om feest te vieren op een manier die de natuur respecteert. Laat het afsteken van vuurwerk en het verspreiden van ballonnen in de open lucht daarom achterwege.

Met hartelijke groet,

Johnas van Lammeren, Partij voor de Dieren

[plugin news default "ballon"]


Gerelateerd nieuws

Taxi moet beter én groener

In de commissie Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit werd vandaag gesproken over het verbeteren van de Amsterdamse taxibranche....

Lees verder

Landelijke acties tegen vervuilende ballonnen

Het succesvolle bezwaar van de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren, burgers en diverse natuurorganisaties tegen ...

Lees verder