Taxi moet beter én groener


18 april 2013

In de commissie Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit werd vandaag gesproken over het verbeteren van de Amsterdamse taxibranche. Er zijn veel misstanden die moeten worden aangepakt. De gemeente Amsterdam gaat op 1 juni met de nieuwe aanpak van start, middels een convenant en handhaving. Duo-raadslid Lammert van Raan pleitte vandaag behalve voor een meer fatsoenlijke taxibranche ook voor een schonere, groenere branche.

De Partij voor de Dieren is van mening dat alles op alles moet worden gezet voor schone lucht. De Amsterdamse luchtkwaliteit laat op veel punten te wensen over, is nog steeds te vuil. Het rondrijden van vele taxi's met dieselmotoren draagt niet bij aan schonere lucht. De taxibranche wordt nu echter gedomineerd door auto's met dit type motoren. Elektrische taxi's hebben door de inrichting van de taxistandplaatsen en een gebrek aan laadpunten op standplaatsen nauwelijks toegang tot de opstapmarkt. Dat kan en moet anders. Duo-raadslid Lammert van Raan pleitte vandaag voor een elektrische taxi-standplaats bij Amsterdam Centraal. Dit moet een groen visitekaartje van de stad worden.

Naast het vergroenen van de taxibranche vindt de Partij voor de Dieren betrouwbaarheid, veiligheid en fatsoenlijkheid van taxi's uitermate belangrijk. Dit is de basis van een goed functionerende taximarkt. Het komende jaar moet blijken of de nieuwe aanpak hiertoe voldoende zal bijdragen. Lees de gehele bijdrage van duo-raadslid Van Raan.

[plugin news default "lucht"]

[plugin vragen gemeente "lucht"]

[plugin moties gemeente "lucht"]

Gerelateerd nieuws

Geen ballonnen op 30 april!

Na bezwaar van de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren en diverse natuurorganisaties heeft burgemeester Van der L...

Lees verder

Open brief aan oranjeverenigingen en gemeenten

Amsterdam, 22 april 2013, Aan alle oranjeverenigingen en gemeenten in Nederland, Koninginnedag komt eraan. En niet zoma...

Lees verder