Lande­lijke acties tegen vervui­lende ballonnen


22 april 2013

Het succesvolle bezwaar van de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren, burgers en diverse natuurorganisaties tegen het plan van de burgemeester om 150.000 ballonnen op te laten op 30 april, wordt opgevolgd door landelijke acties. Op internet worden mensen verzocht om alle gemeenten die ballonnen willen oplaten tijdens dit feest aan te schrijven via e-mail en social media. Daarnaast is er een burgerinitiatief gestart dat een landelijk verbod op het oplaten van ballonnen tot doel heeft.

Op donderdag 11 april stelde Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam, in de gemeenteraad dat het oplaten van 150.000 ballonnen onacceptabel is. Hij verzocht de burgemeester af te zien van de actie. De fractie deed daarnaast een oproep aan iedereen om de gemeente via e-mail en sociale media te verzoeken van de actie af te zien. Op 12 april volgde een persbericht van samenwerkende natuur- en milieuorganisaties met eveneens de oproep om van de actie af te zien. Burgemeester Eberhard van der Laan liet na enkele dagen weten meer dan 1000 e-mails over dit onderwerp te hebben ontvangen en 'tegemoet te komen aan de zorgen die bij veel mensen leven over de gevolgen voor de natuur'. De ballonnenoplating werd afgelast.

In de tussentijd werd ook een petitie gestart door andere initiatiefnemers. Toen Amsterdam aangaf de ballonnenoplating af te gelasten, werd deze petitie omgevormd tot een burgerinitiatief dat oproept tot een landelijk verbod op het oplaten van ballonnen. Hiervoor zijn 40.000 handtekeningen nodig.

Daarnaast werd op facebook de pagina Ban de Ballon opgericht, waar op een actiepagina de gemeenten zijn vermeld die eveneens ballonnen willen oplaten op 30 april. Via deze actiepagina kunnen gemeenten worden aangeschreven. In reactie hierop besloot vandaag ook de gemeente Almere gehoor te geven aan het protest.

Via bovenstaande links kun je je handtekening onder de petitie zetten en andere gemeenten verzoeken om het voorbeeld van Amsterdam te volgen! Gebruik op twitter de hashtag: #stopdeballonnen

[plugin news default "ballon"]

[plugin vragen null "ballon"]

[plugin moties null "ballon"]

Gerelateerd nieuws

Open brief aan oranjeverenigingen en gemeenten

Amsterdam, 22 april 2013, Aan alle oranjeverenigingen en gemeenten in Nederland, Koninginnedag komt eraan. En niet zoma...

Lees verder

Amsterdam tekent flexitariërconvenant

Amsterdam heeft samen met de gemeente Wageningen een convenant getekend van Stichting Natuur & Milieu dat plantaardige voedin...

Lees verder