Ramp dreigt voor Amster­damse zwerf­rep­tielen: actie nodig!


5 december 2013

Al jaren is de opvang van Amsterdamse zwerfreptielen een probleem. De Partij voor de Dieren heeft zich steeds ingespannen om de opvang goed geregeld te krijgen. Een tijdelijke oplossing werd gevonden in reptielenopvang Zwanenburg. Maar nu dreigt de situatie acuut te verslechteren door dreigende sluiting van deze reptielenopvang. Artis, volgens ons een goede omgeving voor de opvang van reptielen, heeft laten weten hier niets in te zien. De Partij voor de Dieren zet een social media-actie op.

Een structurele opvang voor reptielen is er niet meer sinds het overlijden van Ad Schelleman, die in zijn Stichting Imperator vele reptielen heeft opgevangen. De reptielenopvang in Zwanenburg nam de opvangfunctie over en ontving hiervoor dankzij de Partij voor de Dieren Amsterdam enkele eenmalige waarderingssubsidies, die niet toereikend waren om de kosten te dekken.

Wethouder Van der Burg (dierenwelzijn) verzuimt al jaren om te zorgen voor structurele opvang van gevonden reptielen. De moeilijkheid is dat reptielen volgens de gemeente Amsterdam geen zwerfdier kunnen zijn. De gemeente is wettelijk verplicht om zwerfdieren 14 dagen op te vangen, maar de gemeente stelt dat reptielen exoten zijn en daaro altijd een eigenaar hebben die in de buurt is. Toch haalt de Dierenambulance zo'n 60 reptielen per jaar op. Moties van de Partij voor de Dieren om de definitie van een zwerfdier officieel vast te stellen zodat ook gedumpte reptielen als zwerfdier kunnen worden aangemerkt, kregen geen meerderheid in de raad.

Een jaar geleden nam de gemeenteraad wel een motie van de Partij voor de Dieren aan die vraagt om een structurele oplossing. De fractie wil de wethouder hier nu weer mee confronteren. Het uiten van betrokkenheid van Amsterdammers bij het welzijn van deze dieren is van groot belang om de wethouder ervan te overtuigen dat Amsterdam iets moet regelen.

In andere woorden: dit moet worden opgelost! Laat je stem horen!
1. Stuur een berichtje aan Eric van der Burg (wethouder dierenwelzijn)
2. Twitter @ericvanderburg, hashtag #zwerfreptiel
3. Schrijf iets op de facebookpagina van de gemeente Amsterdam
4. Twitter @amsterdamnl, hashtag #zwerfreptiel
5. Kom inspreken bij de commissievergadering EZP donderdag 12 december, 13.45

De actie is ook te delen op facebook via deze link.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Motie olifantenpaadje. Overhandiging marsepeinen olifant aan wethouder

Johnas van Lammeren heeft vandaag in de bouwcommissie een marsepeinen olifant uitgereikt aan wethouder Maarten Van Poelgeest....

Lees verder

Raad spreekt over reptielenopvang

Al jaren is de opvang van Amsterdamse zwerfreptielen een probleem. De Partij voor de Dieren heeft zich steeds ingespannen om ...

Lees verder