Mollen­pilot in Amster­damse Bos


9 januari 2013

In het Amsterdamse Bos zal nog dit jaar een pilot worden uitgevoerd naar het op dier- en milieuvriendelijke wijze voorkomen van overlast door mollen. De pilot, een initiatief van de Dierenbescherming afdeling Amsterdam, zal dankzij een motie van de Partij voor de Dieren door DBA en de GGD in uitvoering worden gebracht.

Momenteel wordt overlast ervaren van mollen die gangen graven in de sportvelden van het Amsterdamse Bos. Dit is volgens de beheerders van de sportvelden nodig in verband met risico's op blessures. In de sportvelden worden de zeer dieronvriendelijke mollenklemmen gebruikt.

Tijdens de behandeling van het Bosplan, vorig jaar, vroeg de Partij voor de Dieren middels een motie om een einde te maken aan het gebruik van mollenklemmen en via een pilot te onderzoeken hoe op dier- en milieuvriendelijke wijze overlast door de mol kan worden tegengegaan. De motie kreeg de steun van alle partijen behalve het CDA. Helaas liep de uitvoering van de pilot vorig jaar vertraging op, maar vandaag gaf verantwoordelijk wethouder Ossel aan dat hij zich ervoor inzet dat de pilot nog dit jaar wordt uitgevoerd.

De Partij voor de Dieren is blij met de toezegging en wacht het resultaat met belangstelling af.

[plugin news default "mollen"]

[plugin vragen null "mollen"]

[plugin moties null "mollen"]