Voed­sel­visie in aantocht


11 januari 2013

Amsterdam krijgt nog voor de zomer een Voedselvisie. Dat zegde wethouder Ossel deze week toe aan de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat. De Voedselvisie wordt geschreven op verzoek van de Partij voor de Dieren.

In 2011 vroeg de Partij voor de Dieren in een motie om in een Voedselvisie uiteen te zetten hoe omringende landbouwgebieden, braakliggende terreinen en leegstaande kantoren een bijdrage kunnen leveren aan duurzame voedselproductie. Het doel was om deze visie in samenspraak met de ondernemers, zoals FCA, boeren en burgerinitiatieven te ontwikkelen. De motie kreeg de steun van PvdA, D66 en Red Amsterdam en had daarmee de meerderheid van de stemmen.

Lange tijd was onduidelijk of er voldoende budget zou zijn voor de uitvoering van de Voedselvisie. In 2012 is dit niet gelukt. Op navraag door de Partij voor de Dieren zegde de wethouder toe dat de Voedselvisie in aantocht is en nog voor de zomer naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

[plugin news default "voedsel"]

[plugin vragen null "voedsel"]

[plugin moties null "voedsel"]

Gerelateerd nieuws

Mollenpilot in Amsterdamse Bos

In het Amsterdamse Bos zal nog dit jaar een pilot worden uitgevoerd naar het op dier- en milieuvriendelijke wijze voorkomen v...

Lees verder

Actualiteit over bont

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren heeft deze week een actualiteit ingediend over de wijze van uitvoering van een aangenom...

Lees verder