Meer­derheid lonkt voor Meervaart op de huidige locatie


8 juni 2021

Partij voor de Dieren, VVD, ChristenUnie, JA21, CDA en Partij van de Ouderen willen dat de nieuwe Meervaart op de huidige locatie wordt gebouwd. Eerder liet de SP al weten ook voor deze variant te zijn. Het bouwen op de huidige locatie doet recht aan de wensen van de bewoners en ondernemers van Nieuw-West. Hier kan een prachtig nieuw theater worden gerealiseerd dat geen afbreuk doet aan de Sloterplas of de Hoofdgroenstructuur. Deze locatie kent dan ook alleen maar winnaars.

Cadeau voor Nieuw-West
Al deze partijen staan achter een nieuw, cultureel theater voor Nieuw-West en Amsterdam. Maar het ‘cadeau voor Nieuw-West’, zoals het college van GroenLinks, PvdA en D66 het noemde, moet wel zo ervaren worden door de Amsterdammers in dit stadsdeel. De bouw van het nieuwe theater voor de Meervaart stuitte het afgelopen jaar echt op grote weerstand van de bewoners. De locatie in de Sloterplas werd in een omstreden participatietraject sturend naar voren geschoven door de betrokken wethouders. Ook uit een tweede traject bleek het draagvlak onder de inwoners van Nieuw-West voor de locatie in de Sloterplas te ontbreken.

Een andere optie om het theater in het aangrenzende groengebied te realiseren zou in strijd zijn met de gemaakte afspraak uit het coalitieakkoord om juist de beschermde Hoofdgroenstructuur onbebouwd te houden en hiermee het spaarzame groen in Amsterdam te behouden. De inwoners en ondernemers van Nieuw-West zien het liefst het nieuwe theater terugkomen op de huidige plek. Bij deze wens sluiten de genoemde partijen zich graag aan.

Meerderheid in de gemeenteraad
Ondanks de sturende participatie en het blijvend ontbreken van draagvlak lieten de partijen D66 en PvdA alsnog weten definitief de knoop doorgehakt te hebben en de nieuwe Meervaart in het water te willen. Het lijkt voor deze partijen een prestigeproject te zijn geworden in plaats van een project voor de Amsterdammers. GroenLinks is vooralsnog de enige coalitiepartij die geen expliciete voorkeur heeft uitgesproken voor een locatie. Zij staan op het punt om de doorslag te geven tussen het aantasten van de Sloterplas óf het realiseren van een nieuw theater op de huidige locatie.

Woensdag 9 juni worden de verschillende varianten voor de locatie van de nieuwe Meervaart besproken in de commissievergadering Ruimtelijke Ordening. Naar verwachting wordt er vervolgens in de gemeenteraadsvergadering van 16 juni een besluit genomen over de definitieve locatie. Wij roepen GroenLinks op die dag te laten zien haar naam eer aan te doen en samen met ons te besluiten om de nieuwe Meervaart te bouwen op de huidige locatie.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Energietransitie met behoud van de biodiversiteit

Hoe zorgen we in Amsterdam voor duurzame energie? Plaatst Amsterdam windmolens in natuurgebieden, vlakbij woningen en volkstu...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt spoeddebat over Lutkemeerpolder aan

Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa van de Partij voor de Dieren heeft een spoeddebat aangevraagd over de Lutkemeerpolder nu de ...

Lees verder