Amsterdam tekent flexi­ta­riërcon­venant


24 april 2013

Amsterdam heeft samen met de gemeente Wageningen een convenant getekend van Stichting Natuur & Milieu dat plantaardige voeding moet promoten. Het zogenoemde flexitariërconvenant werd getekend mede na moties en vragen van de Partij voor de Dieren Amsterdam.

Een (overwegend) plantaardige voeding biedt veel voordelen voor de gezondheid, het welzijn van dieren en het milieu en is de belangrijkste stap naar een duurzame wereld waarin iedereen eten heeft.

Met het tekenen van het flexitariërconvenant is afgesproken dat de gemeente Amsterdam twee jaar lang de communicatiemiddelen en -uitingen van de flexitariërcampagne van de Stichting Natuur en Milieu mag gebruiken in projecten die tegemoet komen aan de doelstelling van de campagne. De doelstelling is het vergroten van het aandeel plantaardige eiwitten in de voeding door minder vlees te eten. Daarmee beogen Natuur & Milieu en de gemeente onder meer de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De Partij voor de Dieren is zeer verheugd dat Amsterdam deze stap heeft gezet. De doelstelling van het convenant zal ook worden opgenomen in de door de Partij voor de Dieren gevraagde voedselvisie, die naar verwachting eind mei dit jaar zal worden gepresenteerd aan de gemeenteraad.

In de moties Veggie Day-campagne, Veggie Day @Work, duurzaam inkopen en vragen over de vis- en vleesloze dag in de gemeentekantines vroeg de Partij voor de Dieren al eerder om een meer plantaardige voeding te promoten ten bate van het milieu. Nu heeft deze wens gestalte gekregen in concrete afspraken. De fractie zal de activiteiten en ontwikkelingen rondom het flexitariërconvenant op de voet volgen.

[plugin news default "voedsel"]

[plugin vragen null "voedsel"]

[plugin moties null "voedsel"][

plugin initiatieven null "voedsel"]

Gerelateerd nieuws

Landelijke acties tegen vervuilende ballonnen

Het succesvolle bezwaar van de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren, burgers en diverse natuurorganisaties tegen ...

Lees verder

Amsterdam schaliegasvrij?

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft vandaag met verbijstering kennisgenomen van het feit dat zich een meerderheid voor d...

Lees verder