Initi­a­tief­voorstel visvrien­de­lijke stad gelan­ceerd


20 oktober 2014

De Partij voor de Dieren wil dat sportvissen in Amsterdam tot de verleden tijd gaat behoren. De fractie vindt het onaanvaardbaar dat vissen bij het zogenoemde ‘plezierhengelen’ met haken worden verwond en pijn lijden voor het vermaak van mensen. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren pleit in een initiatiefvoorstel voor een gemeentelijk hengelverbod.

Over vissen bestaan nog steeds hardnekkige misverstanden, zoals het idee dat zij geen pijn zouden kunnen voelen, of dat zij pijn wel ervaren maar slechts reflexmatig zouden reageren. Wetenschappelijk onderzoek toont echter het tegendeel aan. Vissen ervaren pijn en stress, en passen hun gedrag aan om nieuwe pijnervaringen te voorkomen.

Johnas van Lammeren: ‘We hebben het hier feitelijk over het mishandelen van dieren voor het plezier van een aantal mensen. Het zou de gemeente Amsterdam sieren om de wetenschappelijke inzichten van vandaag eens onder de loep te nemen en vervolgens met ons de conclusie te trekken dat hengelen niet meer van deze tijd is. Bovendien huldigt Amsterdam in de Nota Amsterdams Dierenwelzijnsbeleid het standpunt dat de gemeente op haar grond geen plezierjacht toestaat. Hengelen is niets anders dan jacht onder water.’

Eerder dit jaar publiceerden Dierenbescherming Amsterdam en Stichting Vissenbescherming een onderzoek waarin de mening van Nederlanders over plezierhengelen werd onderzocht. Hieruit bleek dat de meerderheid van de Nederlanders het erover eens is dat hengelen de vis pijn, angst, stress en verwondingen bezorgt.

Het tijdpad van het initiatiefvoorstel is als volgt: 27-11-2014 uiterste inleverdatum bestuurlijk advies, 14-01-2015 behandeling in commissie WB en 11-02-2015 eventueel behandeling in de raad.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Wereldvoedseldag en de Partij voor de Dieren Amsterdam

Het is 16 oktober. Het is wereldvoedseldag; een dag om stil te staan bij het wereldvoedselvraagstuk. De Partij voor de Die...

Lees verder

Aangenomen voorstellen van de Partij voor de Dieren

Vanavond heeft de gemeenteraad de Begroting 2015 vastgesteld. Enkele voorstellen van de Partij voor de Dieren zijn aangenomen...

Lees verder