Wereld­voed­seldag en de Partij voor de Dieren Amsterdam


16 oktober 2014

Het is 16 oktober. Het is wereldvoedseldag; een dag om stil te staan bij het wereldvoedselvraagstuk.

De Partij voor de Dieren zet zich in voor een radicale omslag in het landbouwbeleid. Klimaatwetenschappers en voedselspecialisten luiden de noodklok over de eetpatronen in Westerse landen. Als we voedsel eerlijk willen delen, moeten we minder dierlijke, en meer plantaardige producten eten. In het belang van dieren, natuur en milieu – maar óók van onze eigen gezondheid.

Landbouw is geen industrie en dieren zijn geen machines. Gezonde landbouw is gifvrij, regionaal, wordt bedreven met respect voor dieren en levert de boer een goed inkomen op. Ook gemeenten hebben invloed op het wereldvoedselvraagstuk. De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft voedsel de afgelopen jaren op verschillende manieren op de politieke agenda gezet, met resultaat:

[plugin news default "voedsel"]
[plugin vragen gemeente "voedsel"]
[plugin moties gemeente "voedsel"]
[plugin initiatieven gemeente "voedsel"]