Help Amsterdam duurzaam te worden!


23 maart 2011

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat werd woensdag onder meer gesproken over het duurzaamheidsprogramma van de stad. Het programma Amsterdam Beslist Duurzaam is een mooi en overzichtelijk stuk, een goede richtlijn met veel ambities, maar er blijkt niet uit hoe Amsterdam de doelstellingen gaat waarmaken.

Als we blijven produceren, consumeren en ons blijven vervoeren zoals we nu doen, zal Amsterdam de eigen CO2-doelstellingen niet halen. Zoveel is duidelijk - dat beaamt ook wethouder Klimaat Maarten van Poelgeest. In de commissievergadering werd door onder meer de Partij voor de Dieren gevraagd naar heldere meetpunten om meer inzicht te verkrijgen in de duurzaamheidsstatus van Amsterdam.

De Partij voor de Dieren wil iedereen oproepen om wethouder van Poelgeest te helpen om het duurzaamheidsprogramma tot een succes te maken, door concrete meetpunten aan te dragen waarmee de status van verschillende duurzaamheidspijlers in kaart kan worden gebracht. Het duurzaamheidsprogramma bestaat uit de pijlers Klimaat en Energie, Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit, Duurzame innovatieve economie, en Materialen en Consumenten.

[plugin news default "duurzaam"]

[plugin vragen null "duurzaam"]

Gerelateerd nieuws

Amsterdam komt met voedselvisie

Amsterdam gaat zich inzetten voor duurzame voedselproductie in de stad. De gemeenteraad stemde gisterenmiddag in met een moti...

Lees verder

Koudewinning uit diepe meren, de toekomst?

De gemeente Amsterdam heeft onlangs een rapport uitgebracht over stadskoude. Bij stadskoude wordt koude onttrokken aan diepe ...

Lees verder